Pozvánka na krst hry ChemPlay

Logo spoločenskej hry ChemPlayNa Gymnáziu Jura Hronca na Novohradskej ulici č. 3 v Bratislave sa dňa 27.4.2016 uskutoční krst spoločenskej hry ChemPlay.

Hru ChemPlay vymysleli Adrián Hegedűš a Ivana Kravárová, ktorí sú študentmi Gymnázia Jura Hronca v Bratislave. Krásu anorganickej chémie chcú hravou formou priblížiť všetkým vekovým kategóriám.

ChemPlay je nová didaktická hra určená predovšetkým pre ôsme a deviate ročníky základných škôl plus prvé ročníky stredných škôl. Vo verzii pre začiatočníkov ju však dokážu hrať aj deti na prvom stupni ZŠ. Zábavná a príťažlivá forma žiakov navádza, aby komunikovali a navzájom si pomáhali. Objavujú tak čaro tímovej práce a popri tom sa učia chemické prvky, reakcie a zlúčeniny. Náročnosť sa dá stupňovať a okrem názvov prvkov a anorganického názvoslovia sa dajú overiť aj vedomosti o skupenstve prvkov či rozložení elektrónov na vrstvách.

Krst v stredu 27. apríla o 17:00 bude moderovať Hanka Skljarszka. Krstnými rodičmi budú Alenka Ďuránová a Juraj Kemka. Vašu účasť prosím potvrďte vyplnením prihlášky do 25.4.2016.

Vďaka podpore sponzorov, úspešnej crowdfoundingovej kampani občianskeho združenia SOVA, oceneniam hry v súťažiach aj príspevku Pedagogického vydavateľstva Didaktis sa podarilo previesť prototyp spoločenskej hry do výroby. Hra ChemPlay sa bude po krste expedovať do škôl a ďalším záujemcom o chémiu.

Veľké poďakovanie patrí Ing. Anne Kravárovej, vedúcej AMAVET klubu č. 959, za neúnavnú prácu so žiakmi ako aj Mgr. Veronike Adamčíkovej z OZ SOVA za podporu nadaných detí.

Zdroj článku: 
Zdroj obrázkov: 
Sekcia: