Pozvánka na konferenciu Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2016

Pozvánka na IX. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy, ktorá sa uskutoční od 21. do 23. septembra 2016 vo Wellness hotel Repiská v Demänovskej doline, Nízke Tatry.

Konferenciu Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2016 organizuje Ústav geodézie, kartografie a GIS na Fakulte BERG Technická univerzita Košice v spolupráci s Institut geodézie a důlního měřictví na Hornicko-geologickej fakulte VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornonitrianske bane Prievidza a Slovenská banícka spoločnosť.

Tematické zameranie konferencie:

1) Geodézia a banské meračstvo

 • Legislatíva, organizácia a výchova v odbore geodézia a kartografia a v banskom meračstve
 • Trendy vývoja meracej techniky
 • Geodynamika, inžinierska geodézia, geodetické siete, deformačné merania, spracovania a ďalšie aplikácie v geodézii, banskom a podzemnom meračstve
 • Družicová, kozmická a astronomická geodézia
 • Fotogrametria a diaľkový prieskum Zeme

2) Kartografia a geografické informačné systémy (GIS)

 • Kartografické aspekty geodézie a banského meračstva
 • Digitálna kartografia
 • Súčasné trendy v GIS
 • Modely dát a štruktúr
 • 3D vizualizácia priestorových dát
 • Plánovanie a projektovanie GIS technológií

3) Kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy

 • Legislatíva, organizácia, aktuálne problémy a trendy v katastri nehnuteľností, v pozemkových úpravách a pozemkovom práve
 • Katastrálny základ a katastrálne systémy
 • 3D kataster – perspektívy využitia
 • Aplikácie katastrálnych dát

Abstrakty článkov je možné posielať na ugkagis.fberg@tuke.sk do 15. júna 2016.

Zdroj článku: 
Zdroj obrázkov: 
Lokalizácia: 

Facebook Comments Box