Na jubilejné celoslovenské finále Festivalu vedy a techniky AMAVET sa prebojujete cez krajské kolá

logo Festival vedy a techniky, zdroj: AMAVETFestival vedy a techniky, ktorý organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET), oslavuje už 20 rokov. Je to súťažná prehliadka vedeckých a technických projektov žiakov základných a stredných škôl. Hoci registrácia záujemcov z Nitrianskeho, Košického a Prešovského kraja už bola ukončená, termín pre ostatné kraje stále beží. Preto odporučte šikovným mladým vedátorom, aby sa určite prihlásili do 11. októbra 2017!

Charakteristika podujatia

Festival vedy a techniky AMAVET je určený pre deti a mládež vo veku do 20 rokov s neukončeným stredoškolským vzdelaním a je jedinečným stretnutím mladých ľudí, ktorých zaujíma budúcnosť našej krajiny, chcú o tom diskutovať a svojou prácou aj prispieť k zvýšeniu vedomostnej úrovne. Svoje vedecko-technické projekty žiaci prezentujú v rámci vyhlásených jedenástich súťažných kategórií prostredníctvom plagátových (posterových) prezentácií a výstavných exponátov pred členmi odbornej hodnotiacej komisie zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov.

Staň sa viťazov Festivalu vedy a techniky! zdroj: AMAVET

Kategórie

Súťažiaci budú prezentovať svoje projekty v kategóriách: Biológia, Chémia, Matematika, Informatika a počítačové inžinierstvo, Elektronika a mechanika, Energia a transport, Geovedy, Environmentálne vedy, Medicína a zdravotníctvo, Fyzika a astronómia, Spoločenské vedy.

záber z Festivalu vedy a techniky 19. ročník pre Bratislavský a Trnavský kraj, foto: Miloslav Ofúkaný

Podmienky účasti

Postup na celoštátne finále môžu získať len tie projekty, ktoré za zúčastnia krajského kola súťaže v danom roku. Táto podmienka platí od roku 2016. Žiakom to umožňuje konfrontovať svoje práce najskôr na krajskej úrovni a v prípade postupu do finále majú ešte príležitosť svoj projekt vylepšiť a zdokonaliť napríklad aj podľa pripomienok hodnotiteľov. Na súťaži autori prezentujú svoj výskum formou postera. Je to kartónový stojan, ktorý umožňuje autorom pripevnenie a prezentovanie svojej práce pred hodnotiacou komisiou a návštevníkmi.

záber z Festivalu vedy a techniky 19. ročník pre Bratislavský a Trnavský kraj, foto: Miloslav Ofúkaný

Krajské kolá súťaže

Nitriansky kraj
Dátum ukončenia registrácie: 29.9.2017 o 23:59 hod.
Dátum konania: 6.10.2017
Miesto konania: Nitra

Košický a Prešovský kraj
Dátum ukončenia registrácie: 5.10.2017 o 23:59 hod.
Dátum konania: 13.10.2017
Miesto konania: Prešov

Trenčiansky kraj
Dátum ukončenia registrácie: 11.10.2017 o 23:59 hod
Dátum konania: 20.10.2017
Miesto konania: Partizánske

Bratislavský a Trnavský kraj
Dátum ukončenia registrácie: 11.10.2017 o 23:59 hod.
Dátum konania: 20.10.2017
Miesto konania: Bratislava

Žilinský kraj
Dátum ukončenia registrácie: 11.10.2017 o 23:59 hod
Dátum konania: 20.10.2017
Miesto konania: Žilina

Banskobystrický kraj
Dátum ukončenia registrácie: 11.10.2017 o 23:59 hod
Dátum konania: 20.10.2017
Miesto konania: Banská Bystrica

záber z Festivalu vedy a techniky 19. ročník pre Bratislavský a Trnavský kraj, foto: Miloslav Ofúkaný

Celoštátne finále Festivalu vedy a techniky AMAVET sa uskutoční od 9. do 11. novembra v INCHEBA Bratislava.

Reprezentácia víťazov celoslovenského finále

Vybraní víťazi budú následne vysielaní obhájiť svoj projekt a reprezentovať svoj klub, školu, Slovensko na prestížne národné a svetové vedecké súťaže a fóra vedecko-výskumnej činnosti mládeže (Intel ISEF, EUCYS, I-SWEEEP a ďalšie), ďalej budú ocenení cenami a oceneniami dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a množstvom vecných cien. Celoslovenského finále sa zúčastnia najúspešnejší žiaci krajských kôl z celého Slovenska so spoluúčasťou pozvaných zahraničných delegácií z Belgického kráľovstva, Českej republiky a Ruskej federácie, čím sa vytvoria podmienky na výmenu skúseností a nadväzovanie priateľstiev medzi účastníkmi z jednotlivých zúčastnených krajín. Festival vedy a techniky tak má významný medzinárodný charakter.

záber z Festivalu vedy a techniky 19. ročník pre Bratislavský a Trnavský kraj, foto: Miloslav Ofúkaný

Zdroj článku: 
Zdroj obrázkov: 
Sekcia: