Fotoreportáž: Slovenskí Toastmasters prezentovali začínajúcim právnikom živé ukážky rétoriky

Kto sa hlási vystúpiť pred publikom? foto: Miloslav OfúkanýELSA Bratislava a Slovenskí Toastmasters pripravili dňa 20. novembra 2012 pre poslucháčov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave živé ukážky rétoriky, aby im ukázali, ako si môžu zlepšiť svoj rečnícky prejav a naučiť sa prezentovať bez trémy.

ELSA International (The European Law Students’ Association), založená v roku 1981 vo Viedni, je nezávislá, nepolitická, nezisková, stavovská organizácia združujúca už viac ako 38 000 študentov a mladých právnikov v 41 krajinách Európy a v 226 lokálnych skupinách. ELSA Slovensko pozostáva z piatich miestnych skupín: ELSA Banská Bystrica, ELSA Bratislava, ELSA Košice, ELSA Trnava a ELSA Paneurópa. ELSA si kladie za cieľ predovšetkým prispievať k vzdelávaniu vo všetkých právnych odvetviach, podporovať vzájomné porozumenie a zodpovednosť študentov práva a celkovo zlepšovať právne vedomie v spoločnosti. ELSA Bratislava vznikla v roku 1990 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského (PaFUK).

Klub Slovenskí Toastmasters, založený v máji 2011, je členom medzinárodnej vzdelávacej organizácie Toastmasters International, ktorá má od svojho vzniku v roku 1924 dodnes viac než 12 500 klubov s približne 260 000 členmi v 113 krajinách sveta. Cieľom klubu je poskytnúť členom a hosťom priestor a vhodné podporné prostredie, v ktorom môžu rozvíjať svoje rečnícke a vodcovské zručnosti. Slovenskí Toastmasters majú momentálne 40 aktívnych členov a klub sa stretáva každý týždeň v podniku Coffee&Co na bratislavskej ulici Laurinská 5.

Členov klubu Slovenskí Toastmasters privítal na akademickej pôde Pavol Krajči zo združenia ELSA Bratislava.

Pavol Krajči zo združenia ELSA Bratislava, foto: Miloslav Ofúkaný

Moderátorka Henrieta Holúbeková predstavila program celého stretnutia.

Henrieta Holúbeková – výkonná asistentka klubu Slovenskí Toastmasters, foto: Miloslav Ofúkaný

Martin Huba vo vzdelávacej časti priblížil prítomným, čo sa môžu naučiť v klube Toastmasters.

Martin Huba – viceprezident klubu Slovenskí Toastmasters pre vzdelávanie, foto: Miloslav Ofúkaný

Prvý prednes „Škola vás skutočne pripraví na život“ mala Petra Pálfyová pripravený podľa šiesteho projektu z manuálu Zručný rečník, ktorý je zameraný na hlasovú pestrosť.

Petra Pálfyová – členka klubu Slovenskí Toastmasters, foto: Miloslav Ofúkaný

Vlastislav Šupina v prejave dobrej vôle „Je to tvoje rozhodnutie“ postupoval podľa prvého projektu z manuálu Vzťahy s verejnosťou.

Vlastislav Šupina (pokladník klubu Slovenskí Toastmasters) s pripravenou rečou, foto: Miloslav Ofúkaný

V bloku hodnotení pripravených prednesov ako prvý vystúpil František Kozáček, ktorý profesionálne zhodnotil reč Petry Pálfyovej.

František Kozáček – technický vedúci klubu Slovenskí Toastmasters, foto: Miloslav Ofúkaný

Peter Šupina, prezident anglického klubu Toastmasters Bratislava, dal odporúčania Vlastovi Šupinovi.

Peter Šupina – prezident klubu Toastmasters Bratislava, foto: Miloslav Ofúkaný

Alena Murová si zobrala pod svoje krídla blok improvizácií a ako tému si zvolila Vysvetlenia a výhovorky.

Alena Murová – členka klubu Slovenskí Toastmasters, foto: Miloslav Ofúkaný

Prvým dobrovoľníkom na nepripravenú reč bol Vlasto Šupina, ktorý mal použiť výhovorky čierneho pasažiera v mestskej hromadnej doprave.

Vlastislav Šupina počas improvizácie, foto: Miloslav Ofúkaný

Druhý improvizátor Andrej Mažáry si zaspomínal na vysokoškolskú skúšku z matematiky, kedy ho profesor „prevetral“ z toho, čo nevedel na predchádzajúcich testoch.

Andrej Mažáry – člen klubu Slovenskí Toastmasters, foto: Miloslav Ofúkaný

Z prítomných študentov odvahu vystúpiť bez prípravy ako prvý v sebe našiel Tomáš Tuleja, člen dozornej rady ELSA Bratislava, ktorý mal ako „čerstvý“ absolvent PaFUK vysvetliť rodičom, že on nastupuje pracovať ako ošetrovateľ do nemocnice.

Tomáš Tuleja – člen dozornej rady ELSA Bratislava, foto: Miloslav Ofúkaný

Záverečný krátky nepripravený prednes mal Pavol Krajči, ktorý mal budúceho zamestnávateľa presvedčiť o tom, že on je spomedzi uchádzačov o prácu ten najlepší právnik.

Pavol Krajči počas improvizácie, foto: Miloslav Ofúkaný

Peter Šúry vyhodnotil výkony všetkých štyroch rečníkov v bloku improvizácií.

Peter Šúry – viceprezident klubu Slovenskí Toastmasters pre členstvo, foto: Miloslav Ofúkaný

Blok kvantitatívnych hodnotení otvoril Miloslav Ofúkaný, ktorý v úlohe „zberača slovnej vaty“ upozornil na zbytočné slová, zakoktania, pazvuky. Gabika Čepičanová ako jazyková korektorka sledovala slang, nespisovné výrazy, cudzie nesprávne slová, správnu výslovnosť a krásne slovenské vyjadrenia v prejavoch rečníkov a hodnotiteľov.

Gabika Čepičanová – členka klubu Slovenskí Toastmasters, foto: Miloslav Ofúkaný

Sústredenosť publika počas celého stretnutia preveril kontrolnými otázkami strážca pozornosti Filip Polonský.

Filip Polonský – člen klubu Slovenskí Toastmasters, foto: Miloslav Ofúkaný

Marián Krátky vyhodnotil prácu rečníkov s časom.

Marián Krátky – člen klubu Slovenskí Toastmasters, foto: Miloslav Ofúkaný

Súhrnne vyhodnotenie prezentoval Anton Kovalčík, prezident klubu Slovenskí Toastmasters, ktorý dal kvalitnú spätnú väzbu moderátorke stretnutia, hodnotiteľom pripravených rečí, moderátorke a hodnotiteľovi improvizácií, kvantitatívnym hodnotiteľom.

Anton Kovalčík – prezident klubu Slovenskí Toastmasters, foto: Miloslav Ofúkaný

Najlepším improvizátorom večera sa na základe hlasovania všetkých prítomných stal Pavol Krajči, ktorý si odniesol diplom na pamiatku.

Pavol Krajči (víťaz bloku improvizácií) po boku Henriety Holúbekovej, foto: Miloslav Ofúkaný

Michal Petruška poďakoval organizácii ELSA Bratislava za príležitosť predstaviť jej členom a ďalším začínajúcim právnikom činnosť klubu Slovenskí Toastmasters a pozval študentov na stretnutia rečníkov do Coffee&Co na Laurinskej ulici 5.

Michal Petruška – viceprezident klubu Slovenskí Toastmasters pre vzťahy s verejnosťou, foto: Miloslav Ofúkaný

Slová vďačnosti za krásny a inšpiratívny večer vyjadrila aj Jana Šmelková, prezidentka ELSA Bratislava.

Jana Šmelková – prezidentka združenia ELSA Bratislava, foto: Miloslav Ofúkaný

Ukážka rečníckych a vodcovských zručností na pôde PaFUK (kompletná fotogaléria) je pokračovaním projektu Toastmasters na vysoké školy, ktorý slovenský klub odštartoval v septembri 2012 formou panelovej prezentácie počas zápisu prvákov na Prírodovedeckej fakulte UK (fotogaléria).

text a foto: Miloslav Ofúkaný