Jakubany.sk

Subscribe to kanál správ Jakubany.sk
Aktualizácie: pred 7 min 42 s

Pozvánka na nohejbalový turnaj dňa 30. 03. 2013

28. marec 2013
Dňa 30. 03. 2013 to je v sobotu sa uskutoční nohejbalový turnaj o pohár starostu obce Jakubany. Turnaja sa zúčastnia aj pozvané družstvá z okresu. Pozývame záujemcov obce Jakubany, širokú verejnosť aby sa dodatočne zapojili do súťaže, ktorá sa začne o 09. 00 hod v telocvični základnej školy v Jakubanoch, kde sa uskutoční aj vyhodnotenie turnaja.
Kategórie: Samospráva

Deň učiteľov na obecnom úrade dňa 27. 03. 2013

27. marec 2013
Dňa 27. 03. 2013 sa uskutočnilo pozvanie učiteľov od pána starostu obce Jakubany PhDr. Jozefa Dufalu. Posedenie otvoril príhovorom pán starosta, kde poďakoval za záslužnú a obetavú prácu, za neustálu snahu a ochotu starať sa o našu mládež. Stretnutie spríjemnili spevom a hudbou členovia súboru Kečera.
Kategórie: Samospráva

Oslobodenie, alebo zníženie sadzby za tzv. koncesionárske poplatky.

20. marec 2013
V prílohe sie môžte si prečítať ako postupovať pri oslobodení, alebo znížení sadzby za koncesionárske poplatky. Uvedené oslobodenie, alebo zníženie je možné pre dôchodcov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
Kategórie: Samospráva

28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

18. marec 2013
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala v súlade s § 1, ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolal 28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu dňa 22. 3. 2013 o 17,00 hod.
Kategórie: Samospráva

Výstraha prijatá od SHMU pre všetky kraje SR.

14. marec 2013
Výstraha prijatá od SHMU pre všetky kraje SR. Jav: Vietor Stupeň: 2. stupeň Trvanie javu: od 14.3.2013 08:00 hod. do 15.3.2013 22:00 hod. Vietor: 20 - 25 m/s Jav: Snehové jazyky a záveje Stupeň: 1. stupeň Trvanie javu: od 14.3.2013 06:00 hod. do 16.3.2013 18:00 hod. Pre presný a aktuálny stav sledujte priebežne stránku SHMU http://www.shmu.sk/?page=987
Kategórie: Samospráva

Povolenie predaja potravín na trhových miestach

13. marec 2013
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Starej Ľubovni upozorňuje v zmysle zákona č. 279/2013, že obec je povinná vopred nahlásiť predaj potravín v obci na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Starej Ľubovni. Bližšie informácie sú rozpísané v prílohe tohto článku.
Kategórie: Samospráva

Vývoz skla a plastov

11. marec 2013
Obecný úrad v Jakubanoch oznamuje občanom, že dňa 13. 03. 2013 (t. j. streda) sa bude v našej obci prevádzať vývoz skla. Dňa 20. 03. 2013 ( v stredu) sa budú vyvážať plasty. Vrecia so sklom a plastami je potrebné vyložiť pred svoju KUKA nádobu v deň vývozu.
Kategórie: Samospráva

Dobudovanie kanalizácií a ČOV pre aglomeráciu Stará Ľubovňa.

8. marec 2013
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. Poprad, ako investor stavby "Dobudovanie kanalizácií a ČOV pre aglomeráciu Stará Ľubovňa" ponúka obyvateľom obce Jakubany, v rámci tohto projektu, možnosť vybudovania kanalizačných odbočiek DN 160, ukončených kanalizačnou šachtou DN 400 na hranici pozemku, za účelom budúceho napojenia na verejnú kanalizáciu. Vlastník nehnuteľnosti s takto vybudovanou odbočkou sa zaviaže napojiť na verejnú kanalizáciu, s tým, že na vlastné náklady dobuduje kanalizačnú prípojku. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v termíne do 30. 4. 2013 na prevádzke PVPS, a. s. v Starej Ľubovni, ul. Levočská 34, resp. na č. t. 0905 519 271
Kategórie: Samospráva

ZUMBA pre žiačky aj mamičky.

7. marec 2013
Žiačky príďte si zacvičiť s mamičkami. Bližšie informácie na plagáte v prílohe.
Kategórie: Samospráva

Plávanie

7. marec 2013
Plávanie pre žiakov základnej školy v Jakubanoch. Bližší rozpis plávania si môžte pozrieť v prílohe na plagáte.
Kategórie: Samospráva

Výzva na predloženie cenových ponúk na stavebné práce.

6. marec 2013
Obec Jakubany týmto zverejňuje Výzvy na predloženie cenových ponúk na uskutočnenie stavebných prác s dodávkou materiálu. V prílohe sú Výzvy na Rekonštrukciu oplotenia cintorína a Opravy Domu smútku. Záujemcovia môžu svoje cenové ponuky predložiť na Obecný úrad Jakubany do 15. 4. 2013 - 14,00 hod.
Kategórie: Samospráva

Predchádzanie výskytu sneti slezinnej - antraxu u ľudí i zvierat

28. február 2013
Antrax (slezinová sneť, modré kiahne, toxémia dobytka) je infekčné ochorenie teplokrvných zvierat (kravy, ovce, menej kozy, kone, ošípané, hydina) prenosné na človeka. V prílohe si môžte prečítať prípis ministerstva pôdohospodárstva ako predchádzať ochoreniu.
Kategórie: Samospráva

Zápis detí do materskej školy od 15. 02. 2013 do 15. 03. 2013

15. február 2013
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2013/2014 sa uskutoční od 15. 02. 2013 do 15. 03. 2013.
Kategórie: Samospráva

27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

14. február 2013
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala v súlade s § 1, ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolal 27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu dňa 22. 2. 2013 o 17,00 hod.
Kategórie: Samospráva

Majstrovstvá Slovenska v psích záprahoch - fotografie

14. február 2013
V dňoch 12. - 13. januára 2013 sa v Ľubovnianskych kúpeľoch uskutočnili psie záprahy. Možno ste sa nemohli dostaviť na záprahy, ponúkame Vám fotografie z akcie.
Kategórie: Samospráva

Tlačivá

11. február 2013
Tlačivá pre stavebné konanie si môžte vyplniť a doručiť na Obecný úrad Jakubany na registráciu.
Kategórie: Samospráva

Snehová kalamita II. stupeň

7. február 2013
Podľa oznámenia Slovenského hydrometeorologického ústavu v okrese Stará Ľubovňa ako aj v našej obci sa očakáva výskyt silného sneženia, pri ktorom spadne 20 až 40 cm nového snehu. Uvedená výška nového snehu predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity – dopravu a pohyb osôb. Predpokladaná výška nového snehu je v danej ročnej dobe nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká. Trvanie tohto javu sa očakáva do večera do 23,00 hod. Táto kalamita sa označuje ako II. stupeň nebezpečného javu.. Miestami sa očakáva tvorenie snehových jazykov a závejov. Obec Jakubany so svojimi mechanizmami sa snaží sprejazdniť všetky miestne komunikácie, ale očakávame aktivitu aj od všetkých občanov, ktorí sú doma, aby lopatami alebo inými mechanizmami sprejazdňovali prístup ku svojím obydliam, ale aj prechodnosť novovybudovaných chodníkov. Upozorňujeme starších občanov, aby sa snažili nevyužívať hlavnú cestu na presun, nakoľko cesta je veľmi šmykľavá, aby nedochádzalo k dopravným nehodám.
Kategórie: Samospráva

Ako ušetriť vodu

28. január 2013
Ako môžeme ušetriť na vodnom, stočnom a dažďovnom stovky eur, čítajte viac na: http://kravcik.blog.sme.sk/c/319367/Ako-mozeme-usetrit-na-vodnom-stocnom-a-dazdovnom-stovky-eur.html
Kategórie: Samospráva

Sadzobník správnych poplatkov Obce Jakubany

25. január 2013
Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú od 1. 1. 2013 stanovené nové sadzby správnych poplatkov. Obec Jakubany zverejňuje sadzobník správnych poplatkov, ktoré v zmysle tohto zákona vyberá
Kategórie: Samospráva

Výročná členská schôdza dôchodcov

23. január 2013
Výbor základnej Jednoty dôchodcov Jakubany, usporiada výročnú členskú schôdzu s fašiangovým posedením dňa 2. februára 2013 o 13:00 hod. v kultúrnom dome v Jakubanoch. Týmto srdečne pozývame všetkých svojich členov. Tešíme sa na Vašu účasť.
Kategórie: Samospráva

Stránky