Jakubany.sk

Subscribe to kanál správ Jakubany.sk
Aktualizácie: pred 6 min 12 s

Pani Krivoňáková obsadila 3. miesto v súťaži Babička SPIŠA 2013.

6. november 2013
Posledný októbrový víkend bol pre pani Katarínu Krivoňákovú slávnostný, lebo obsadila krásne bronzové miesto v súťaži Babička SPIŠA 2013. Pani Krivoňáková tejto súťaži prezentovala náš ľudový kroj. Spolu s vnučkou Andreou zaspievali pieseň "A tam dolou, pyd javorom". Na akordeóne ich sprevádzal brat pani Krivoňákovej pán Ján Mrug.V ďalšej disciplíne prezentovala ľudový tanec, ktorý predstavuje tradičné kroky v obci Jakubany. Našu babičku prišiel podporiť aj pán starosta obce PhDr. Jozef Dufala s manželkou, podporiť ju prišli aj členovia folklórnej skupiny Kečera a predstavitelia okresnej organizácie Jednoty dôchodcov. Týmto Vám pani Krivoňáková chce poďakovať za prejavenú priazeň a podporu pri tejto súťaži.
Kategórie: Samospráva

Upozornenie - premiestenie kontajnera na odpad pri cintoríne

22. október 2013
Prosíme návštevníkov cintorína, aby nehádzali odpad pred bránu a okolie cintorína. Veľkoobjemový kontajner na odpad je premiestnený do zadnej časti cintorína k rieke Jakubianke.
Kategórie: Samospráva

34. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

15. október 2013
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala v súlade s § 1, ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolal 34. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu dňa 24. 10. 2013 o 18,00 hod.
Kategórie: Samospráva

Vývoz nebezpečného a ostatného odpadu z obce dňa 17. 10. 2013.

14. október 2013
Obecný úrad v Jakubanoch oznamuje občanom, že dňa 17. 10. 2013 t.j. vo štvrtok sa v našej obci uskutoční vývoz nebezpečného a ostatného odpadu ako sú: Pneumatiky, staré televízory, počítače, práčky, žiarivky ,elektronika, injekčné striekačky, farby, staré koberce, kočíky, chladničky, skrine, matrace a pod. Tento odpad je možné vyložiť pred svoje KUKA nádoby a pracovníci firmy EKOS ich budú postupne zbierať. Prosíme preto občanov, aby využili tento zber a tým sa zbavia nepotrebných vecí, ktoré zbytočne zavadzajú vo veľkoobjemových kontajneroch. Zvlášť upozorňujeme rómskych spoluobčanov, aby takýto odpad starých vecí ukladali na jedno miesto, ktoré im určia sociálne pracovníčky a vyčistili si svoje obydlia od nepotrebného odpadu.
Kategórie: Samospráva

Vývoz plastov 17. 10. 2013 a skla 18. 10. 2013 v obci Jakubany.

14. október 2013
Obecný úrad v Jakubanoch oznamuje občanom, že dňa 17.10.2013 ( t.j. vo štvrtok) sa bude v našej obci prevádzať vývoz plastov. Dňa 18.102013 ( v piatok) sa bude vyvážať sklo. Vrecia so sklom a plastami je potrebné vyložiť pred svoju KUKA nádobu v deň vývozu.
Kategórie: Samospráva

Podporte súťaž BABIČKA SPIŠA 2013

10. október 2013
Každý z nás je anjel s jedným krídlom. Lietať dokážeme len tak, že jeden druhého objímame. Honoré de Balzac Slovenská Jednota dôchodcov (SJD) Poprad v spolupráci s ďalšími organizáciami (SJD) okolitých miest chystá na 25. október 1. ročník súťaže Babička Spiša 2013. Súťažiace zo šiestich spišských okresov budú súťažiť v troch kategóriách.
Kategórie: Samospráva

Ponuka na bývanie v nájomnom byte v obci Jakubany

4. október 2013
Obec Jakubany týmto oznamuje občanom obce, že sa uvoľnil jeden trojizbový nájomný byt v bytovom dome č. 666 v Carinke. Záujemcovia o prenájom bytu z Jakubian si môžu podať žiadosť na Obecnom úrade. O povinných náležitostiach k žiadosti žiadateľov poučíme. V prípade, že z našej obce nebudeme mať žiadnu žiadosť o prenájom bytu, budeme nútení byt ponúknuť žiadateľom z iných obcí.
Kategórie: Samospráva

Vystúpenie umeleckého ľudového súboru PUĽS v Jakubanoch dňa 27. 10. 2013

19. september 2013
OBEC Jakubany Vás pozýva na vystúpenie umeleckého ľudového súboru PUĽS, ktorý sa uskutočni dňa 27. 10. 2013 o 14. 00 hod. v KD Jakubany. Vstup zdarma.
Kategórie: Samospráva

Identifikácia a registrácia spoločenských zvierat.

19. september 2013
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Starej Ľubovni informuje občanov, že od 1. novembra 2011 musí vlastník zvieraťa na svoje náklady zabezpečiť identifikáciu a registráciu každého psa, mačky, alebo fretky. To znamená, že každý pes, mačka, alebo fretka musí byť nezameniteľne označený mikročipom. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe.
Kategórie: Samospráva

33. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

19. september 2013
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala v súlade s § 1, ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolal 33. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu dňa 26. 9. 2013 o 18,00 hod.
Kategórie: Samospráva

Pietny akt kladenia venca pri pamätníku padlých počas 1. sv. vojny dňa 04. 09. 2013

4. september 2013
Dňa 01. 09. 2013 sa uskutočnil pod záštitou Obce Jakubany pietny akt kladenia venca pri pamätníku padlých vojakov počas prvej a druhej svetovej vojny. Panychídu za padlých vojakov odslúžil o. Vladislav. Prihovor plný vďaky za mier a slobodu predniesol pán starosta obce PhDr. Jozef Dufala. Po skončení aktu sa konala schôdza členov SZPB v Kultúrnom dome.
Kategórie: Samospráva

Vývoz plastov 05. 09. 2013 a skla 06. 09. 2013 v obci Jakubany.

3. september 2013
Obecný úrad v Jakubanoch oznamuje občanom, že dňa 05. 09. 2013 ( t.j. vo štvrtok) sa bude v našej obci prevádzať vývoz plastov a dňa 06. 09. 2013 ( v piatok) sa bude vyvážať sklo. Vrecia so sklom a plastami je potrebné vyložiť pred svoju KUKA nádobu v deň vývozu.
Kategórie: Samospráva

Začiatok nového školského roku 2013/2014

1. september 2013
Vážení rodičia, milí žiaci ! Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Jakubany Vám oznamujeme, že slávnostné otvorenie nového školského roku 2013/2014 bude v pondelok 2.septembra o 9:00 hod. na školskom dvore. Žiaci nech si donesú so sebou iba prezuvky s bielou podrážkou. Iná podrážka zafarbuje a ničí gumenú podlahu v triedach, preto nie je vhodná na prezuvky pre deti. Zároveň riaditeľ školy upozorňuje rodičov, ktorí by mali byť v hmotnej núdzi a nie sú zaevidovaní na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny, nech tak urobia čo najskôr, lebo ak nebudú zaevidovaní do 5.septembra 2013, ich deti nedostanú učebné pomôcky, ani stravu v nasledujúcom šk.roku.
Kategórie: Samospráva

Vystúpenie PUĽSu v Jakubanoch dňa 27. 10. 2013

28. august 2013
OBEC Jakubany Vás pozýva na vystúpenie PUĽSu, ktoré sa uskutoční dňa 27. 10. 2013 so začiatkom o 14. 00 hod. v KD Jakubany. Vstup zdarma.
Kategórie: Samospráva

32. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

16. august 2013
Starosta obce PhDr. Jozef Dufala v súlade s § 1, ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolal 32. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu dňa 23. 8. 2013 o 18,00 hod.
Kategórie: Samospráva

Rozšírenie elektrického napätia

29. júl 2013
Na základe požiadaviek niektorých občanov na rozšírenie elektrickej siete aj na Vyšnú Roveň t.. cca ku kaplnke , Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch rozhodlo, aby sa urobil prieskum záujmu o tom, koľkí vlastníci pozemkov chcú stavať rodinné domy v tejto lokalite. Svoj záujem oznámte písomne na Obecný úrad Jakubany. Vyhodnotenie monitoringu sa uskutoční v septembri 2013. Na základe skutočného záujmu o výstavbu rodinných domov v lokalite „Vyšná Roveň“ sa Obecné zastupiteľstvo rozhodne schváliť alebo neschváliť rozšírenie el. siete.
Kategórie: Samospráva

Vývoz plastov 18.07.2013 a skla 19.07.2013 v obci Jakubany.

15. júl 2013
Obecný úrad v Jakubanoch oznamuje občanom, že dňa 18.07.2013 ( t.j. vo štvrtok) sa bude v našej obci prevádzať vývoz plastov a dňa 19.07.2013 ( v piatok) sa bude vyvážať sklo. Vrecia so sklom a plastami je potrebné vyložiť pred svoju KUKA nádobu v deň vývozu.
Kategórie: Samospráva

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ v Jakubanoch

15. júl 2013
Obec Jakubany vyhlasuje v zmysle platných zákonov SR výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Jakubanoch. Podmienky na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohe
Kategórie: Samospráva

Jakubiansky hlásnik JÚN 2013

9. júl 2013
Kategórie: Samospráva

Stránky

Facebook Comments Box