RSS čítačka

Novostavba bytového domu 6 b.j. – nájomné byty Nadabula

Roznava.sk - 10. august 2010
ukončená stavba 07/2012
Kategórie: Samospráva

Novostavba bytového domu 6 b.j. – nájomné byty Nadabula

Roznava.sk - 10. august 2010
ukončená stavba 07/2012
Kategórie: Samospráva

Rekonštrukcia striech na objektoch MŠ na Ul. Kyjevská, Rožňava

Roznava.sk - 10. august 2010
čiastočne zrealizované v roku 2009
Kategórie: Samospráva

Rekonštrukcia striech na objektoch MŠ na Ul. Kyjevská, Rožňava

Roznava.sk - 10. august 2010
čiastočne zrealizované v roku 2009
Kategórie: Samospráva

Priemyselná zóna Rožňava

Roznava.sk - 10. august 2010
ukončená stavba
Kategórie: Samospráva

Priemyselná zóna Rožňava

Roznava.sk - 10. august 2010
ukončená stavba
Kategórie: Samospráva

Multifunkčná telocvičňa – Gymnázium Rožňava

Roznava.sk - 9. august 2010
ukončené v roku 2010
Kategórie: Samospráva

Rekonštrukcia ZŠ na Ulici pionierov v Rožňave

Roznava.sk - 9. august 2010
ukončená stavba v r. 2010
Kategórie: Samospráva

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Ak. J. Hronca v Rožňave

Roznava.sk - 9. august 2010
ukončená stavba v roku 2011
Kategórie: Samospráva

Multifunkčná telocvičňa – Gymnázium Rožňava

Roznava.sk - 9. august 2010
ukončené v roku 2010
Kategórie: Samospráva

Rekonštrukcia ZŠ na Ulici pionierov v Rožňave

Roznava.sk - 9. august 2010
ukončená stavba v r. 2010
Kategórie: Samospráva

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Ak. J. Hronca v Rožňave

Roznava.sk - 9. august 2010
ukončená stavba v roku 2011
Kategórie: Samospráva

Viacúčelové ihrisko s umelým povrchom na sídlisku Juh

Roznava.sk - 9. august 2010
ukončená stavba v roku 2011
Kategórie: Samospráva

3 x 30 b.j. DRUŽBA V – VII

Roznava.sk - 9. august 2010
ukončená stavba v roku 2011
Kategórie: Samospráva

Stránky