RSS čítačka

BEH NÁMESTÍM BANÍKOV

Roznava.sk - 23. september 2009
2. októbra 2009 o 16:00 hod.
Kategórie: Samospráva

Deň otvorených dverí v CVČ

Roznava.sk - 21. september 2009
1. októbra 2009
Kategórie: Samospráva

Deň otvorených dverí v CVČ

Roznava.sk - 21. september 2009
1. októbra 2009
Kategórie: Samospráva

Slávnostný ceremoniál - mierová misia UNFICYP

Roznava.sk - 19. september 2009
Rožňava, 18. september 2009
Kategórie: Samospráva

Slávnostný ceremoniál - mierová misia UNFICYP

Roznava.sk - 19. september 2009
Rožňava, 18. september 2009
Kategórie: Samospráva

Administratívna budova s pozemkom - na predaj

Roznava.sk - 18. september 2009
Obchodná verejná súťaž
Kategórie: Samospráva

Administratívna budova s pozemkom - na predaj

Roznava.sk - 18. september 2009
Obchodná verejná súťaž
Kategórie: Samospráva

Zásady hospodárenia s majetkom mesta

Roznava.sk - 18. september 2009
Návrh na zmenu a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava
Kategórie: Samospráva

Zásady hospodárenia s majetkom mesta

Roznava.sk - 18. september 2009
Návrh na zmenu a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava
Kategórie: Samospráva

Pozemky nad čerpacou stanicou SHELL - na predaj

Roznava.sk - 17. september 2009
Obchodná verejná súťaž
Kategórie: Samospráva

Pozemky nad čerpacou stanicou SHELL - na predaj

Roznava.sk - 17. september 2009
Obchodná verejná súťaž
Kategórie: Samospráva

Obchodná verejná súťaž - pozemky na sídlisku JUH

Roznava.sk - 17. september 2009
Pozemky nad čerpacou stanicou SHELL
Kategórie: Samospráva

Obchodná verejná súťaž - pozemky na sídlisku JUH

Roznava.sk - 17. september 2009
Pozemky nad čerpacou stanicou SHELL
Kategórie: Samospráva

Verejné obstarávanie - podprahová zákazka

Roznava.sk - 16. september 2009
Konsolidácia a stabilizácia IKT infraštruktúry a vytvorenie prostredia intranetu v pilotnom rozsahu pre MsÚ Rožňava
Kategórie: Samospráva

Verejné obstarávanie - podprahová zákazka

Roznava.sk - 16. september 2009
Konsolidácia a stabilizácia IKT infraštruktúry a vytvorenie prostredia intranetu v pilotnom rozsahu pre MsÚ Rožňava
Kategórie: Samospráva

AMALIA DSS Rožňava na Jašidielni 2009

Roznava.sk - 16. september 2009
Medzinárodný festival tvorivosti a fantázie
Kategórie: Samospráva

AMALIA DSS Rožňava na Jašidielni 2009

Roznava.sk - 16. september 2009
Medzinárodný festival tvorivosti a fantázie
Kategórie: Samospráva

Zlatý Kras IX. - cykloturistika

Roznava.sk - 16. september 2009
19. septembra 2009
Kategórie: Samospráva

Stránky

Facebook Comments Box