RSS čítačka

Kassay: Popri modernizácii a inováciách si ctíme aj tradíciu

PRservis.sk - 4. február 2013

BRATISLAVA 4. februára – V týchto dňoch bola medializovaná informácia o sťahovaní najväčšieho slovenského producenta cukroviniek a trvanlivého pečiva. I.D.C. Holding, a.s., rozširuje svoje výrobné kapacity v Seredi a chystá veľké sťahovanie.

O rozširovaní výroby začali uvažovať v I.D.C. Holding, a.s., už pred štyrmi rokmi. V čase krízy sa pustili naplno do výstavby nových výrobných a skladovacích objektov. O hlavných dôvodoch hovorí Štefan Kassay, predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s., nasledovné: “Chceme vytvoriť nové, moderné pracoviská, dať našim zamestnancom perspektívu, že sa dá vymaniť z ťažoby krízy.” Ďalej sa vyjadril o kríze. Podľa Štefana Kassay život krízou nekončí a spolu s celým tímom spolupracovníkov ju považujú aj za príležitosť.

Horalky stále rovnaké
Chutné produkty z dielne I.D.C. Holding, a.s., vyhľadávajú všetky generácie konzumentov. Dobroty zostanú zachované aj keď sa začnú vyrábať na najmodernejších strojoch. Novými výrobnými linkami sa nezmenia chute, či zloženie cukroviniek a ani trvanlivého pečiva. “Popri modernizácii a inováciách si ctíme aj tradíciu,” vysvetľuje vedec a podnikateľ Štefan Kassay. Zefektívnením výroby sa stanú slovenské výrobky viac konkurencieschopné aj na globálnych trhoch.

Mať odvahu využiť historickú príležitosť
I.D.C. Holding, a.s., sa bude sťahovať z Trnavy do Serede, kde vyrastajú nové výrobné haly s najnovšími technologickými zariadeniami. Prijať však takéto závažné rozhodnutie nebolo ľahké. Predchádzalo mu vypracovanie podrobných analýz a prepočtov. Manažment sa stretol s mnohými problémami. Kľúčovými sa stala nielen otázka presunu výrobných liniek a zariadení, ale aj finančné prostriedky vynaložené na sťahovanie a modernizáciu. Štefan Kassay, dlhoročný vedec a podnikateľ objasňuje: “Spoločne sme hľadali rezervy v organizácii a riadení práce, v integrácii výrobných a pomocných procesov a v budovaní optimálnej logistiky. Nie je predsa jedno,či činnosti nevyhnutné na spoľahlivé zabezpečenie výrobných procesov, skladovanie a hlavne zásobovanie sú „roztrúsené“ na viacerých miestach.” Štefan Kassay, spoluzakladateľ a dlhoročný predseda dozornej rady pokračuje: “Aj v tomto krízovom období pokračujeme v predsavzatí spred dvadsiatich rokov. Využiť historickú príležitosť uplatniť svoje znalosti a odbornú spôsobilosť tak, aby ľudia mali prácu, aby boli v podniku spokojní a mohli si budovať vlastnú perspektívu.”

I.D.C Holding, a. s.
V roku 1992 Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. a Ing. arch. Pavol Jakubec založili spoločnosť Investment Development Company (I.D.C., s.r.o.). V tom istom roku získala víťazstvom v medzinárodnom privatizačnom tendri štátny podnik Pečivárne Sereď. V roku 1993 bolo jej ďalším víťazstvom aj získanie štátneho podniku Figaro Trnava. V roku 1997 bola I. D. C., s.r.o., transformovaná na akciovú spoločnosť. V druhej polovici 90-tych rokov minulého storočia sa začala spoločnosť viac orientovať na trhy krajín Vyšehradskej štvorky, čo prinieslo značný úspech. Ďalšími jej výrobnými závodmi sú I.D.C. Lolly, s. r. o., a Václav & Ježo, a. s. Všetky výrobné prevádzky sú charakteristické výrobou kvalitných a obľúbených výrobkov. Sú známe aj tým, že ich vyrábajú podľa tradičných receptúr s použitím najmodernejších zaradení. I.D.C. Holding, a.s., je dnes nadnárodnou spoločnosťou a najväčším slovenským producentom cukroviniek a trvanlivého pečiva. Svoje obchodné zastúpenia má v Českej republike, v Poľsku a Maďarsku.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

Azet.sk v ankete Slávik 2012 vyhodnotil najlepší hudobný web

PRservis.sk - 4. február 2013

BRATISLAVA 4. februára – Už tretí rok sa v ankete o najobľúbenejších interprétov slovenskej populárnej hudby – Slávik 2012 objavila kategória: Najlepšia webová stránka interpréta/kapely, ktorej vyhlasovateľom je Pokec.sk – najväčší slovenský komunitný portál od spoločnosti Azet.sk. Tento rok zvíťazil web Zuzany Smatanovej.

Internetová jednotka Azet.sk spustila hlasovanie 10. decembra 2012 na svojom portáli Azet.sk/slavik. Do 6.januára bolo možné posielať svoje tipy na najlepší web kapely, spevákov alebo speváčky do finálnej nominácie. Hlasujúci tak mali možnosť opäť podporiť svojho obľúbeného interpréta alebo kapelu aj na webe. Medzi nominovanými tento rok boli známe aj menej známe kapely – Elán, Desmod, IMT Smile, EMO, Gladiator, Horská Chata, La Gioia a veľa ďalších. Medzi súťažiacimi interprétmi a spevákmi ste mohli nájsť web Zuzany Smatanovej, Roba Opatovského, Mira Žbirku, Celeste Buckingham a mnoho ďalších. Aj napriek tomu, že súťaž už skončila, iba tu môžete nájsť jedinečný prehľad hudobných webov: http://www.azet.sk/slavik/index.php

Víťaz s najlepším webom tohto ročníka – Zuzana Smatanová získala rovných 4328 hlasov, ktoré rozhodli o jej víťazstve. Na druhom mieste sa umiestnil web Martina Haricha a tretie miesto patrí webovej stránke Celeste Buckingham.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

Kategórie: Podporujeme

ponuka TETA drogerie

Letakove-akcie.sk - 4. február 2013
Prohlédněte si nový leták ponuka TETA drogerie. Platnost letáku 4. 2. - 15. 2. 2013.
Kategórie: Podporujeme

Tip: KRESLO ORION - 59.96

Zlacnene.sk - 3. február 2013
Kategórie: Podporujeme

SMS: Riešenie budúcnosti – riešenie “krízy”

PRservis.sk - 2. február 2013

BRATISLAVA 2. februára (SITA) – Po viac ako štyroch rokoch, ako sa začalo hovoriť o kríze, je na mieste otázka – existuje vôbec nejaká kríza alebo sa nachádzame iba v umelo a cieľavedome vytvorenom chaose? Keby normálne fungovali všetky vlády, Európska komisia, Svetová banka, MMF, zodpovedne sa správali ratingové agentúry a fungovali všetky kontrolné mechanizmy, ktoré existujú v každej inštitúcii a v každom štáte, nemohlo by dôjsť k tomu, čoho sme boli svedkami, keď kapitál cirkuloval nekontrolovane medzi bankami, obyvateľstvom a inštitúciami, vrátane tých štátnych. Krachovanie bánk a následne jednotlivcov, aj firiem, bol len následok tohto záhadného procesu. Ak dôjde k mafii, masovému vyvražďovaniu protivníkov, je jasné, kto je za tým. Tí, ktorí žijú. Ak je kríza, bankroty a zmätok vo finančnom svete, kto to spôsobil? Logicky vychádza, že ten, kto na tomto celom chaotickom procese zarobil a získal výhody. Výhody finančné, ale aj politicko-strategicky-mocenské. Myslím si, že by sa táto skupina dala pomenovať aj v Európe a inde vo svete. Nech pri tom zbohatol ktokoľvek, ktorého konkrétne ani nepomenúvame, s úplnou istotou môžeme identifikovať toho, kto veľmi prerobil a to sú bežní občania, práve tí občania,
ktorí vytvorili všetky tie hodnoty, ktoré niektorí páni premrhali. Opakujem, myslím si, že kríza neexistuje, život na tejto planéte pokračuje svojimi
prírodnými zákonitosťami, ale existuje umelý zmätok, ktorý bol programovo pripravený.
Ak chceme riešiť tento stav “krízy”, musíme si stanoviť cieľ, vedieť, čo chceme dosiahnuť a následne definovať metódy dosiahnutia tohto cieľa. Je iný prístup, ak by cieľom malo byť, že bohatší budú ešte bohatší a chudobní ešte chudobnejší a vytvoríme banánový štát, ale ak našim cieľom je vytvoriť silný štát, s potláčaním chudoby a vybudovaním silnej strednej vrstvy, potom musíme zvoliť také ekonomicko-organizačné nástroje, ktoré to umožnia. Preto našou snahou musí byť dosiahnuť zvýšenie zamestnanosti, zvýšenie zárobkov ľudí, aby mohla stúpnuť spotreba. Zvýšené príjmy u obyvateľov a zvýšená spotreba cez dane a odvody, ktoré tým budú tiež zvýšené a umožnia následne zlepšiť zdravotníctvo, školstvo, sociálne zabezpečenie so zvýšenými penziami, ako i kultúru, šport, infraštruktúru a všetky ostatné činnosti, za ktoré je zodpovedný štát.
Zásadné pravidlo na riešenie krízy je rozvoj, ako som povedal aj na pôde NR SR už v roku 2008. Riešenie krízy iba škrtaním výdavkov môže krízu len zhoršovať, podporuje stagnáciu. Aj v čase finančného a ekonomického diskomfortu sa oplatí požičať peniaze na zmysluplné projekty, ktoré zakcelerujú rozvoj a z dlhodobého hľadiska budú
Zvýšenie zamestnanosti, ktorá prinesie príjmy obyvateľom, nie je možné bez aktívnej podpory štátu a investícií do podnikateľov, ktorí udržujú a vytvárajú nové pracovné miesta a to hlavne do domácich podnikateľov a investorov, ktorí by mali mať rovnaké podmienky ako zahraniční, ktorých tiež u nás vítame.
Ak sa nám podarí dosiahnuť zvýšené príjmy obyvateľov a rozšíriť strednú vrstvu, nutným predpokladom pre spravodlivé realizovanie výhod z následne zvýšených príjmov štátu, je vytvorenie transparentného systému riadenia štátu, elektronické monitorovanie a zverejňovanie všetkých aktivít od výberových konaní cez alokácie a použitie zdrojov, ktoré majú smerovať späť k občanovi vo forme zlepšenia služieb v zdravotníctve, sociálnej oblasti, školstve, kultúre, športe, infraštruktúre atď. Zároveň to vyžaduje vytvorenie striktného nezávislého kontrolného mechanizmu na všetkých úrovniach. Pri výbere, ako i pri míňaní. Potom by nemohlo dochádzať k niektorým korupčným aktivitám a gigantickým únikom
Na zlepšenie ekonomickej situácie v štáte máme stále jedinečnú možnosť maximálne využívať a v termíne čerpať peniaze z Eurofondov. Peniaze z Fondu zamestnanosti by sme mali využívať na aktiváciu tvorby pracovných miest priamo cez podnikateľov. Vytvoriť podmienky pre zjednodušené čerpanie Eurofondov, ale zároveň zvýšiť kontrolu ich použitia.
V situácii, keď v mnohých podnikoch dochádza k redukcii produkcie, v dôsledku znižovania odbytu, hlavne v automobilovom priemysle, ktorý tvorí značnú časť našich príjmov, je potrebné realizovať verejné
investície v oblastiach, kde ich jeden deň budeme musieť aj tak urobiť, či je to oprava zdravotníckych zariadení, školských inštitúcií, sociálnych ústavov, budovanie komunikácií atď. Ruka v ruke s verejnými investíciami je potrebné diverzifikovať naše hospodárstvo. Na prvom mieste je preto potrebné zmapovať objekty realizácie verejných investícií na celom Slovensku, ako aj zmapovať možnosti diverzifikácie jednotlivých hospodárskych odvetví, obnovenie niektorých v minulosti existujúcich, alebo vytvorenie nových. Zodpovednosť za zmapovanie týchto aktivít by mali mať ministerstvá, VÚC a obce.
Po zmapovaní spomínaných aktivít vytvoriť zoznam prioritných investícií a vytvoriť rovnováhu medzi šetrením, čím nemyslím neodôvodnené škrty vo výdavkoch a výškou investícií do rozvoja, aj za cenu
pôžičiek. Za kľúčové pri snahe o zlepšenie ekonomickej situácie v štáte je akcelerovanie verejných projektov, aj za cenu použitia dlhového mechanizmu, ak je garantovaná dlhodobá rentabilita. Treba veľmi citlivo zvážiť rentabilitu PPP projektov a čisto privátnych projektov a realizovať ich, ak sú výhodné pre obidve strany a je zabezpečená transparentnosť a dôsledná kontrola.
Ekonomickú situáciu v štátoch Európy môžeme zlepšiť len ak zaangažujeme do tohto procesu rozvoja inštitúcie Európskej únie, vládu, VÚC, mestá a obce, podnikateľov, politikov, občianske združenia, cirkvi a hlavne občanov. Bez občanov, ktorí sú v tomto procese najdôležitejší, nie je riešenie. Občanov musíme získať, pre náš cieľ zlepšiť zlú situáciu a musia uveriť, že štát, VÚC, obce, to myslia úprimne a zároveň vytvoria pre občanov vhodné prostredie a podmienky a potom možno uveria štátu a politikom, že vytvorené hodnoty, odvody a dane sa im vrátia vo forme zlepšených služieb. Potom si dovolím tvrdiť, že s istotou sa budú aktívne angažovať. Aby k tomu mohlo dôjsť, štát musí zabezpečiť, aby biele goliere prestali kradnúť, aby vytvorené bohatstvo občanmi, ich prácou, bolo spravodlivo rozdelené a nekončilo v rukách úzkej skupiny ľudí, väčšinou blízkych politickým špičkám. Treba zabrániť zväčšovaniu chudoby a scvrkávaniu strednej vrstvy a zapojiť občana priamo do rozhodovacieho procesu. Strana moderného Slovenska presadzuje redukciu počtu volieb v SR a zavedenie aj volenia elektronicky. O všetkých vážnych otázkach dotýkajúcich sa väčšiny obyvateľov doporučujeme a budeme presadzovať zavedenie elektronického referenda cez sms, kde občania vyjadria svoj názor na danú problematiku (napr. vek odchodu do dôchodku, platené školstvo, doplatky na lieky atď.) a podľa počtu vyjadrení by názor občanov bol zaväzujúci pre vládu a parlament. Zároveň je našim cieľom dosiahnuť, aby sa občan na Slovensku mal dobre dnes. Už nikoho nezaujímajú a neuspokojujú reči o budovaní krajšej budúcnosti pre naše deti. To sme tu už mali
svojho času 40 rokov a čo z toho bolo? Šedý priemer pre všetkých, i keď dnes to nie je ešte ani šedé pre všetkých. Ak dokážeme zabezpečiť lepší život pre ľudí dnes, tým zabezpečíme lepší život aj pre budúce generácie, pretože ak mladým ľuďom po absolvovaní školy garantujeme štátom možnosť zamestnania v súčinnosti hlavne s podnikateľmi, mladí ľudia budú mať kde bývať, budú mať primeraný príjem, môžeme očakávať, že budú uzatvárať manželstvá a mať skôr deti, a tým vylepšovať demografickú krivku v prospech aktívnych, pracujúcich občanov, oproti dôchodcom, tak je nádej pre všetkých, mladých aj starých. Bude aj na živobytie pre mladých, aj na dôchodky.
Aby sme mohli dosiahnuť tento cieľ, potrebujeme silný štát, ktorý bude spravodlivý, stabilný, s fungujúcim právnym poriadkom, s politikmi, ktorí nekradnú, počúvajú a rešpektujú občanov. Bez vytvorenia občianskej spoločnosti nie je budúcnosť. Bez občanov sa nedostaneme ani z ekonomických ťažkostí. Musíme pre občanov vytvoriť také zákony a také prostredie, aby sa mohli a chceli angažovať, potrebujeme nový volebný zákon, doriešiť vzťah cirkvi a štátu, riešenie otázky marginálnych skupín a hlavne, aby všetky zákony boli robené s cieľom pomôcť občanovi a aby boli pre občana zrozumiteľné a všetci občania si boli rovní. V občianskej spoločnosti nerozhoduje ani pravica, ani ľavica. Kapitalizmus a socializmus vo svojej podstate už skrachovali. Musí zvíťaziť občan a občianska spoločnosť. Som presvedčený, že keby existovala spravodlivá občianska spoločnosť, nebol by vo svete vznikol ani ekonomický chaos a takzvaná kríza, o ktorej sme hovorili. Za dosiahnutie občianskej spoločnosti na Slovensku sa bude Strana
moderného Slovenska zo všetkých síl snažiť aktívne a úprimne.

2. 2. 2013, Banská Bystrica
Milan Urbáni, Strana moderného Slovenska

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

gm

Kategórie: Podporujeme

mimoriadný leták Lidl

Letakove-akcie.sk - 2. február 2013
Prohlédněte si nový leták mimoriadný leták Lidl. Platnost letáku 4. 2. - 10. 2. 2013.
Kategórie: Podporujeme

akční ponuka dm drogerie

Letakove-akcie.sk - 2. február 2013
Prohlédněte si nový leták akční ponuka dm drogerie. Platnost letáku 1. 2. - 15. 2. 2013.
Kategórie: Podporujeme

Pet Center ponuka

Letakove-akcie.sk - 2. február 2013
Prohlédněte si nový leták Pet Center ponuka. Platnost letáku 1. 2. - 28. 2. 2013.
Kategórie: Podporujeme

RTVS: O 5 minút 12 s Robertom Kaliňákom a Radoslavom Procházkom

PRservis.sk - 1. február 2013

BRATISLAVA 1. februára – Informácie o najbližšom vydaní diskusnej relácie RTVS O 5 minút 12.

Témy:
- nové pravidlá pri verejných obstarávaniach
- zmeny v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
- kauza Gorila – aktuálny stav
- aktuálna politická situácia

Hostia:
Robert Kaliňák (Smer-SD), podpredseda vlády a minister vnútra SR

Radoslav Procházka (KDH), poslanec NR SR

Sledujte diskusnú reláciu O 5 minút 12 s moderátorkou Martou Jančkárovou v nedeľu 3. februára 2013 o 11.55 na Jednotke.

Richard Šümeghy
hovorca Rozhlasu a televízie Slovenska

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

es;bl

Kategórie: Podporujeme

MF SR: Plnenie štátneho rozpočtu k 31. januáru 2013

PRservis.sk - 1. február 2013

BRATISLAVA 1. februára (SITA) –

Komentár k plneniu štátneho rozpočtu k 31. januáru 2013. Link k zverejnenému dokumentu.

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=38&id=588

Tlačový odbor
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

jb;me

Kategórie: Podporujeme

MF SR: Podpora vysokoškolského štúdia – komentár IFP

PRservis.sk - 1. február 2013

BRATISLAVA 1. februára (SITA) -

Komentár IFP na tému „Podpora vysokoškolského štúdia by mohla byť adresnejšia“.
Link na zverejnený dokument.

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=38&id=587.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

jb;me

Kategórie: Podporujeme

9. reprezentačný ples

Roznava.sk - 1. február 2013
Kategórie: Samospráva

akciový leták Merkury Market

Letakove-akcie.sk - 1. február 2013
Prohlédněte si nový leták akciový leták Merkury Market. Platnost letáku 1. 2. - 28. 2. 2013.
Kategórie: Podporujeme

leták Merkury Market - Žilina

Letakove-akcie.sk - 1. február 2013
Prohlédněte si nový leták leták Merkury Market - Žilina. Platnost letáku 1. 2. - 28. 2. 2013.
Kategórie: Podporujeme

ponuka predajny COOP

Letakove-akcie.sk - 1. február 2013
Prohlédněte si nový leták ponuka predajny COOP. Platnost letáku 31. 1. - 13. 2. 2013.
Kategórie: Podporujeme

Bratislava sa stane miestom diskusie o budúcnosti eurozóny

PRservis.sk - 31. január 2013

BRATISLAVA 31. januára – Východiská z pretrvávajúcej krízy eurozóny budú predmetom prestížnej konferencie ekonomických a politických lídrov EÚ, ktorá sa v dňoch 19. a 20. februára bude konať v Bratislave. Pod názvom “Vytváranie skutočnej hospodárskej a menovej únie” ju organizuje Centrum pre európske záležitosti (CEA) v spolupráci s bruselským think-tankom Bruegel a Inštitútom finančnej politiky Ministerstva financií SR. Na jednotlivých paneloch vystúpia lídri a insideri kľúčových finančných inštitúcií EÚ – člen výkonnej rady Európskej centrálnej banky Jörg Asmussen, predseda pracovnej skupiny Eurogroup Thomas Wieser, či bývalý šéf kabinetu predsedu Európskej rady barón Frans Van Daele, šéf bruselského think tanku Bruegel Jean Pisani-Ferry a podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Podujatie sa koná pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií Petra Kažimíra a účasť na ňom potvrdili predstavitelia ministerstiev financií a zahraničných vecí viacerých členských š
tátov eurozóny zo severu i juhu kontinentu (Nemecka, Fínska, Grécka či Španielska).

Dvojdňová medzinárodná konferencia o budúcnosti eurozóny bude doteraz najväčšou svojho druhu v Slovenskej republike. Eurozóna v súčasnosti prechádza najvážnejšou krízou od jej založenia. V stredoeurópskom regióne pritom chýba širšia diskusia, ktorá by prispela k riešeniam súčasnej ekonomickej situácie. Ambíciou konferencie je rozprúdiť širšiu verejnú a odbornú diskusiu o navrhnutých riešeniach krízy na úrovni EÚ, ktorá v regióne stále absentuje. “Sme presvedčení, že takúto diskusiu môže podnietiť práve Slovensko, jediná krajina vyšehradskej štvorky, ktorá je súčasťou eurozóny,” objasnil dôvody zvolania tejto konferencie zakladajúci člen CEA, stály predstaviteľ SR pri EÚ Ivan

Ďalším cieľom podujatia je prediskutovať politické výzvy a riziká nových opatrení EÚ na zvýšenie konkurencieschopnosti národných ekonomík cez užšiu a efektívnejšiu spoluprácu členských štátov v oblasti hospodárskeho riadenia, rozpočtovej politiky a bankového dohľadu. Okrem predstaviteľov vládnych a európskych inštitúcií sa na diskusii budú podieľať aj zástupcovia slovenského finančného sektoru, akademickej obce a občianskej spoločnosti.

Iniciatíva pre konštruktívnu debatu
Quartetórium je séria pravidelných stretnutí odborníkov zo štyroch sektorov – mimovládny a akademický sektor, predstavitelia vlád, súkromný sektor a médiá – ktorí budú diskutovať o aktuálnych ekonomických a politických, medzinárodných a európskych záležitostiach. Hlavný dôraz je kladený práve na silné a rovnocenné zastúpenie predstaviteľov všetkých štyroch sektorov.

Centrum pre európske záležitosti predstavuje iniciatívu Slovenskej atlantickej komisie, ktorej cieľom je budovanie silnej, konštruktívnej, ale kritickej európskej komunity na Slovensku, schopnej dlhodobo kultivovať a formovať verejnú, odbornú a politickú debatu o budúcnosti Európy a postavenia Slovenska v nej. Založením novej mimovládnej organizácie, sledujeme cieľ vypĺňania priestoru na slovenskom trhu, ako i cieľ prispievania k dlhodobo udržateľnej európskej komunite na Slovensku, ktorá bude schopná ponúkať praktické riešenia pre úspešnú Európu.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

Ďalší ročník Google Science Fair hľadá mladých bádateľov

PRservis.sk - 31. január 2013

BRATISLAVA 31. januára – Google Science Fair 2013 – najväčšia medzinárodná súťaž mladých bádateľov od 13 do 18 rokov pokračuje svojim 3. ročníkom. 30. január 2013, kedy organizátori vyhlásili nový ročník súťaže môže byť aj pre slovenských mladých bádateľov do 18 rokov šancou „zmeniť svet“. Organizačný výbor súťaže zverejnil podmienky a harmonogram aktivít nového ročníka. Žiaci stredných škôl môžu prihlásiť svoje bádateľské projekty najneskôr do 30. apríla 2013 na adrese http://goo.gl/U8x6Z. Všetky potrebné informácie pre súťažiacich, školy, pedagógov a rodičov sú zverejnené na web stránke súťaže www.googlesciencefair.com.

Súťaž je rozdelená do troch kategórií podľa veku súťažiacich – žiaci od 13 do 14 rokov, žiaci od 15 do 16 rokov a žiaci od 17 do 18 rokov. Toto rozdelenie zohľadňuje to, aby súťažné projekty boli posudzované a porovnávané v užšom vekovom rozmedzí.

Tak ako v predchádzajúcich ročníkoch, pre najlepších mladých bádateľov je pripravených viacero ocenení. Napr. „The Grand Prize“ zahŕňa 10 dňovú vedeckú stáž ako účastník expedície National Geografic na Galapágy a štipendium vo výške 50 000 USD. Súťaž je zaujímavá aj pre školy – škola, z ktorej bude víťaz „The Grand Prize“, bude ocenená sumou 10 000 USD. Okrem hlavného ocenenia budú súťažiacim udelené ďalšie desiatky výnimočných ocenení, ktoré sú pripravené v spolupráci s významnými svetovými laboratóriami a inštitúciami ako napr. CERN, LEGO, GOOGLE a ďalšie.

Partnermi súťaže Google Science Fair 2013 sú popredné svetové inštitúcie ako Google, National Geografic, Lego, CERN, Scientific American a ďalších 10 inštitúcií. Medzi nimi je aj o. z. Mladí vedci Slovenska (The Young Scientists of Slovakia), čo považujeme za veľkú česť (https://www.googlesciencefair.com/#!/en/2013/partners). Cieľom partnerstva Mladých vedcov Slovenska s Google Science Fair je zapojiť do súťaže čo najviac žiakov stredných škôl zo Slovenska.

Od 1. februára budeme pre záujemcov poskytovať rady a usmernenia, ktoré môžu prispieť k úspechu slovenským mladých bádateľov. Záujemcovia nás môžu kontaktovať na e-mailovej adrese info@mladivedci.sk.

Hlavným cieľom a oblasťou pôsobenia občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska z dlhodobého hľadiska je vyhľadávanie talentov v oblasti vedy a techniky a popularizácia vedy vo vzťahu k deťom a mládeži.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

Stránky