Štátna správa

Po roku investícií príde rok exportu

Ministerstvo financií SR - 21. september 2018

Výkon slovenskej ekonomiky dosiahne v tomto roku 4,1 %.

Kategórie: Štátna správa

Spoločný boj proti daňovým únikom sa zintenzívni

Ministerstvo financií SR - 17. september 2018

Košice 17.september 2018 - Automatická výmena informácií, prehĺbenie spolupráce v oblasti daní, viacročný finančný rámec, či spoločné kroky v oblasti medzinárodného zdaňovania. To sú okruhy tém o ktorých v pondelok v Košiciach hovoril podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír s českou ministerkou financií Alenou Schillerovou.

Kategórie: Štátna správa

Stavebné sporenie dostalo od poslancov zelenú

Ministerstvo financií SR - 12. september 2018

Národná rada schválila 77 hlasmi novelu zákona o stavebnom sporení. Jej cieľom je zvýšenie účelovosti, adresnosti a efektívnosti štátnej podpory stavebného sporenia. Schválená novela prináša do súčasnej podoby zákona viacero zmien, ktoré reagujú okrem iného aj na vývoj na finančnom trhu.

Kategórie: Štátna správa

Vláda dala zelenú podpore ďalších investícií

Ministerstvo financií SR - 5. september 2018

Vládny kabinet schválil v stredu dva materiály, ktoré na rokovanie predložil podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír. Jedným by sa mala dať definitívna bodka za arbitrážnymi konaniami voči Slovensku. Druhý by mal zabezpečiť rozšírenie investícií do nových projektov, ktoré podporia slovenskú ekonomiku. 

Kategórie: Štátna správa

Schodok štátneho rozpočtu sa medziročne znížil o štvrtinu

Ministerstvo financií SR - 3. september 2018
Štátny rozpočet dosiahol ku koncu augusta 2018 hotovostný schodok vo výške 742,6 mil. eur.
Kategórie: Štátna správa

Štátny rozpočet v júli so schodkom 385 mil. eur

Ministerstvo financií SR - 1. august 2018

Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli vyššie o 667 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 9,2 %.

Kategórie: Štátna správa

Vyrovnaný rozpočet Slovenska vidí MMF v roku 2020

Ministerstvo financií SR - 1. august 2018

Prognóza Medzinárodného menového fondu potvrdzuje dobré vyhliadky slovenskej ekonomiky. Ekonomický rast bude v ďalších rokoch akcelerovať k 4 % a bude založený na domácej spotrebe podporenej rekordne vysokou zamestnanosťou. Nulový deficit verejných financií dosiahne Slovensko podľa MMF v roku 2020.

Kategórie: Štátna správa

Stránky