Cachtice.sk

Subscribe to kanál správ Cachtice.sk
Oficiálna stránka obce Čachtice
Aktualizácie: pred 14 min 20 s

Našiel sa psík

24. jún 2019
Dňa 23.6.2019 bola vo večerných hodinách na obecný úrad prinesená fenka – šteniatko. Hľadáme majiteľa príp. nového majiteľa tohoto psíka. Bližšie informácie na tel. č. 0905 227 829 alebo 032/74 010 17.
Kategórie: Samospráva

Našiel sa psík

13. jún 2019
A opäť tu máme psíka.. Hľadáme pôvodného príp. nového majiteľa tejto krásnej drobučkej fenky, ktorá je dočasne umiestnená na obecnom úrade v Čachticiach. Bližšie info na tel. č. 032/74 010 17 alebo 0905 227 829. Ďakujeme
Kategórie: Samospráva

Untitled

10. jún 2019
Kategórie: Samospráva

(English) Návrh VZN 2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení.

6. jún 2019
Návrh VZN 2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení
Kategórie: Samospráva

Návrh VZN 2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení.

6. jún 2019
Návrh VZN 2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení
Kategórie: Samospráva

Poďakovanie

31. máj 2019
OFK Čachtice sa chce touto cestou poďakovať hráčom, sponzorom a všetkým priaznivcom futbalu v Čachticiach za účasť a pomoc pri zveľaďovaní nášho futbalového štadióna. Podarilo sa nám upratať okolie, natrieť lavice na tribúne, osadiť novú šachtu pre čerpadlo, ktoré slúži na zavlažovanie trávnika, rozviesť zeminu a vysiať trávu v časti pred tribúnou a vymaľovať časť […]
Kategórie: Samospráva

Výsledky volieb do európskeho parlamentu

28. máj 2019
Výsledky hlasovania pre voľby do Európskeho parlamentu v obci Čachtice dňa 25.5.2019 Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 3005 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 589 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 589 Počet platných odovzdaných hlasov : 573 Účasť vo voľbách: 19,60 % Výsledky hlasovania pre voľby do Európskeho parlamentu v obci Čachtice dňa […]
Kategórie: Samospráva

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach – videozáznam

28. máj 2019
27.5.2019, Program mimoriadneho zasadnutia OZ v Čachticiach: 1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu mimoriadneho OZ 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. Schválenie 5 % finančnej spoluúčasti pri získaní dotácie -Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších […]
Kategórie: Samospráva

OZNAM FINANČNEJ SPRÁVY

9. máj 2019
Kategórie: Samospráva

POZVÁNKA NA OSLAVY MDD

6. máj 2019
Kategórie: Samospráva

POCHOD VĎAKY

29. apríl 2019
Obec Čachtice v spolupráci so ZO SZPB, ZŠ IV. Sednice Tatrína, PD Čachtice, Dobrovoľným hasičským zborom a MKS Vás srdečne pozývajú na Pochod vďaky k pomníku padlých bojovníkov – pri príležitosti 74. výročia ukončenia 2. svetovej vojny, ktorý sa uskutoční v utorok 7. mája 2019 o 19.00 hod. od Obecného úradu Čachtice. Usporiadatelia sa tešia […]
Kategórie: Samospráva

POZVÁNKA NA STAVANIE MÁJA

29. apríl 2019
Dobrovoľný hasičský zbor v spolupráci s Obcou Čachtice Vás pozývajú na stavanie mája, ktoré sa uskutoční 30.4.2019 o 18:00 pred požiarnou zbrojnicou. V prípade pekného počasia vystúpi folklórny súbor Čakanka.
Kategórie: Samospráva

OZNAM

26. apríl 2019
Upozorňujeme Vás, aby ste pri zbere komunálneho odpadu vykladali len toľko smeťových nádob, na ktoré máte nárok v zmysle VZN 3/2016 tzn. ak žijú v domácnosti: 1 – 4 osoby 1x nádoba 110 l – 120 l 5 – 9 osôb 2 x nádoba  110 l – 120 l Nádoby musia byť označené červenou nálepkou vydanou Obcou […]
Kategórie: Samospráva

Prenájom nebytových priestorov

24. apríl 2019
Obec Čachtice ponúka na prenájom nebytové priestory nachádzajúce sa v „Dome služieb“ Rozmery prevádzky 25,99 m + WC a umyvárka 4,41 m Bližšie informácie na tel. čísle 032/74 010 17 Žiadosti môžete predkladať na obecnom úrade do 31.5.2019.
Kategórie: Samospráva

POZVÁNKA NA BESEDU O OCHRANE PRÁV SPOTREBITEĽOV

11. apríl 2019
Pozývame Vás na besedu s p. Helenou Mezenskou  dňa 15. 04.2014 o 16.30hod v priestoroch Klubu dôchodcov  o ochrane práv zraniteľných spotrebiteľov starších a slabších občanov, ktorí sa ľahko pri svojej dôverčivosti stávajú obeťami rôznych podvodov, manipulácií a nekalých obchodných praktík špekulantov. Rozoberie všetky možnosti obrany spotrebiteľa a mimosúdneho postupu pri riešení reklamačných sporov.
Kategórie: Samospráva

Stránky