Začala sa oprava ciest v mestskej časti Bratislava – Rača

Erb mestskej časti Bratislava – RačaDnešným dňom sa na hlavnom ťahu medzi bratislavskými mestskými časťami Rača a Nové Mesto začali opravy štyroch najkritickejších úsekov Račianskej a Žitnej ulice. Ide o dva cestné úseky v smere do centra Bratislavy a dva v smere na Svätý Jur. Koncom augusta sa budú opravovať aj ďalšie račianske cesty.

V termíne od 20. do 23. augusta 2013 sa budú opravovať tieto úseky:

Račianska ulica od predajne Auto Rotos v pravom jazdnom pruhu v smere von z mesta
– dĺžka opravovaného úseku 734 m2
– cena 44 774 EUR

Žitná ulica v pravom jazdnom pruhu v smere von z mesta od č. 42 po č. 58
– dĺžka opravovaného úseku 744 m2
– cena 45 384 EUR

Žitná ulica v pravom jazdnom pruhu v smere do mesta
– od križovatky s Detvianskou, vrátane celého priestoru križovatky aj s priechodom pre chodcov, po križovatku so Stolárskou ulicou
– od križovatky s Bukovinskou ulicou po Žitnú č. 18
– obidva úseky v smere do mesta majú dĺžku dohromady 1934 m2
– cena opravy obidvoch úsekov je vyčíslená na 117 974 EUR

Mestská časť Rača zároveň predniesla Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy svoju požiadavku, aby pri oprave komunikácií zabezpečilo mesto kladenie poklopov na cestných dažďových vpustiach tak, aby odvodňovacie medzery boli kolmo na smer jazdy cyklistov. Opravy zabezpečuje a hradí magistrát, pričom ide o účelovú dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja, ktorá mu bola poskytnutá na opravu regionálnych ciest v jeho správe.

Všetky práce na štyroch uvedených úsekoch budú vykonané v termíne od 20.-23.8.2013 vzhľadom na podmienku dokončiť opravy ešte počas letných prázdnin. Práce bude vykonávať súčasne Skanska SK a.s. a Pittel+Brausewetter s. r. o.

Koncom augusta sa  budú v Rači opravovať ďalšie cesty a chodníky v správe mestskej časti. Konkrétne pôjde o časť Alstrovej ulice (v úseku od evanjelického kostola po križovatku s ulicou Barónka, oba jazdné pruhy, cca 850 m2), dolnú časť ulice Barónka pri autobusovej zastávke (pravý jazdný pruh, cca 170 m2), horná časť Stupavskej ulice  (350 m2), Kubačovu ulicu pri pošte (úprava povrchu chodníka, 80 m2) a Hagarovu ulicu (cca 250 m2).

K tomu sa technologickým spôsobom opravia aj veľké výtlky na Výhonskej ulici. Ide o druhú etapu zmluvných prác, pričom v prvej etape už bola opravená Albánska ulica (1035 m2), Kubačova ulica (169 m2) a Piesková ulica (718 m2).

I keď zmluvný termín ukončenia prác je do konca októbra, firma ASTAP stavby spol. s r.o., ktorá opravy realizuje, predpokladá ukončenie prác už koncom augusta. Práce na všetkých spomínaných úsekoch by mali trvať približne 3 dni. Opravy hradí mestská časť Rača zo svojho rozpočtu, ktorá za všetky opravené úseky zaplatí 54 809,56 EUR s DPH.

Zdroj článku: