Volebná kandidatúra Igora Matoviča a jeho strany sa javí ako nelegitímna a nelegálna

Logo občianskeho združenia SLOVAK TRADEMARKObčianske združenie SLOVAK TRADEMARK dňa 27. februára 2012 adresovalo Ústrednej volebnej komisii pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) list vo veci prerokovania podnetu, či je legitímna a legálna kandidatúra Igora Matoviča na poslanca NR SR a strany OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

SLOVAK TRADEMARK žiada Ústrednú volebnú komisiu na základe klauzuly rebus sic stantibus o opätovné preskúmanie kandidátnej listiny strany OĽaNO, ktorá kandiduje pod číslom 5 a jej štatutárnym zástupcom je Mgr. Igor Matovič.

Igor Matovič je podľa združenia podozrivý z prečinu výtržníctva podľa § 364 odst. 1 písmeno b) Trestného zákona na základe oznámenia Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava I, odboru kriminálnej polície, za čo je trest odňatia slobody vo výške 6 mesiacov až 3 roky. Igor Matovič sa dňa 20.januára 2012 dopustil podľa uvedeného paragrafu hanobenia štátneho symbolu, v tomto prípade štátneho znaku SR, a to tým, že na vstup do budovy NR SR vylepil hanobiaci znak so zvieraťom gorila ako trojvršie a s banánom na hlave gorily s ovisnutými šupkami, napodobňujúci dvojkríž. Predmetný znak bol v obdobnom tvare ako štátny znak, v podobných kontúrach farieb. Akt hanobenia štátneho znaku predviedol Igor Matovič za účasti verejnosti a predstaviteľov médií, pričom o tomto hanobení štátneho znaku informovali médiá vo všetkých oblastiach – televízie, rádiá, tlačové a internetové médiá. V snahe vytĺkať politický kapitál zároveň slovne uvádzal, že ním vylepený znak je nový štátny znak SR. Za uvedený čin hanobenia štátnych symbolov podalo občianske združenie SLOVAK TRADEMARK na Igora Matoviča trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR.

Žiadame Ústrednú volebnú komisiu o pozastavenie kandidatúry strany OĽaNO vo voľbách do NR SR dňa 10.marca 2012 na základe klauzuly rebus sic stantibus, pretože sa domnievame, že Igor Matovič ako štatutárny zástupca strany podozrením z prečinu výtržníctva stratil právo podpisovať akékoľvek akty v mene strany OĽaNO. V takom prípade je kandidatúra strany OĽaNO v parlamentných voľbách neplatná. Týmto spochybňujeme legitímnosť a legálnosť kandidatúry strany OĽaNOi v parlamentných voľbách 2012. V každom prípade žiadame Ústrednú volebnú komisiu, aby z kandidátnej listiny strany OĽaNO vyškrtla Igora Matoviča.

Dovoľujeme si upozorniť, že do ukončenia súčasného poslaneckého mandátu chráni Igora Matoviča trestno-právna imunita pred nesením trestnej zodpovednosti. Podľa Ústavy SR trestno-právna imunita končí ukončením mandátu poslanca. To znamená, že Igor Matovič by v prípade hypotetického znovuzvolenia za poslanca NR SR nebol trestne stíhaný za hanobenie štátnych symbolov. Kladieme otázku, či v takom prípade by bolo zvolenie Igora Matoviča legálnym a legitímnym právnym aktom, ak dnes vieme, že je podozrivý z uvedeného prečinu. V takom prípade by zodpovednosť niesla Ústredná volebná komisia, ktorá by tak potvrdila nelegitímnosť parlamentných volieb.

Žiadame, aby sa Ústredná volebná komisia v predmetnej veci obrátila na NR SR a Ústavný súd SR, pretože vznikom týchto nových skutočností sa ukazuje závažný právny problém, ktorý môže nabúrať legitimitu a legálnosť týchto parlamentných volieb, ak v nich bude za týchto nových okolností kandidovať Igor Matovič. Okrem toho, kladieme otázku v morálnej rovine, či kandidát, ktorý hanobí štátne symboly, má oprávnenie kandidovať na poslanca najvyššieho zákonodarného zboru.

Podľa § 1 ods. 2 zákona 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov "Každý je povinný zachovávať úctu k štátnym symbolom Slovenskej republiky." Podľa § 3 ods. 4 druhá veta citovaného zákona "Všetky fyzické a právnické osoby môžu používať štátny znak vždy len takým spôsobom, aby jeho použitie bolo dôstojné a zodpovedajúce jeho postaveniu ako štátneho symbolu."

Mgr. Rastislav Blaško
predseda OZ SLOVAK TRADEMARK
28.2. 2012, Pezinok

Zdroj článku: