TOP Študentská osobnosť Slovenska bojuje proti rakovinovým bunkám

Veronika Némethová – TOP Študentská osobnosť Slovenska akad. roku 2015/2016, foto: Miloslav OfúkanýV stredu 14. decembra sa konalo slávnostné odovzdávanie cien dvanástim talentovaným a výnimočným študentom vysokých škôl a výskumných ústavov SAV v súťaži Študentská osobnosť Slovenska pre akademický rok 2015/2016.

Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorú organizuje Junior Chamber International – Slovakia pod záštitou J.E. Andreja Kisku – prezidenta SR, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Generálnym partnerom bola spoločnosť Skanska SK a.s, reklamnými partnermi boli firmy EY, TRW Automotive Slovakia, Nafta, PosAm , Dr. Max, Slovnaft, Prvá stavebná sporiteľňa, Nadácia Mondi SCP, White and Case, J&T Banka, BMW Group Slovakia, Satur Travel, Coop Jednota Slovensko, Niké, O2 Slovakia, Black Stork Veľká Lomnica a medzi mediálnymi partnermi nechýbali ani naše Promospravy.sk.

Odovzdávanie ocenení Študentská osobnosť Slovenska akad. r. 2015/2016 sa konalo v Pálfyho paláci v Bratislave, foto: Miloslav Ofúkaný

Krásne a symbolické číslo 12 nesie v sebe tento ročník súťaže, preto sme sa rozhodli oceniť 12 výnimočných študentských projektov a som šťastný, že záujem o účasť v súťaži každým rokom rastie,“ vyjadril sa Marián Meško, predseda Junior Chamber International – Slovakia.

Marián Meško, predseda Junior Chamber International – Slovakia, foto: Miloslav Ofúkaný

Podpora Študentskej osobnosti Slovenska sa stala každoročnou súčasťou našej spoločnosti. V čase, keď mnoho mladých a talentovaných ľudí odchádza do zahraničia, považujeme za dôležité, aby sa odborná, aj široká verejnosť na Slovensku dozvedala o študentoch a vedcoch, ktorí pracujú na Slovensku, uznávajú morálne hodnoty, neboja sa pýtať a preukazovať odvahu, čím potvrzujú, že vďaka nim má Slovensko nádej,“ povedala Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka Skanska SK a.s.

Magdaléna Dobišová odovzdáva finančný dar Veronike Némethovej, foto: Miloslav Ofúkaný

Odborná porota tento ročník vyberala úspešných študentov a mladých vedcov zo 79 nominácií v dvanástich kategóriách podľa jednotlivých študijných smerov. Víťazi získali diplomy, vecné ceny a finančnú odmenu.

12 finalisti Študentskej osobnosti Slovenska akad.r. 2015/2016, foto: Miloslav Ofúkaný

Absolútnym víťazom t.j. TOP Študentskou osobnosťou Slovenska akad. roku 2015/2016 sa stala Mgr. Veronika Némethová, ktorá je interným doktorandom na Ústave polymérov SAV – Oddelenie pre výskum biomateriálov. Ocenenie získala za nové vedecké prístupy k liečbe špecifických nádorových ochorení – nájdenie princípu pre vývoj vysoko selektívnych chemoterapeutík, ktoré pôsobia výlučne v nádorových bunkách bez negatívneho vplyvu na zdravé tkanivo. Na túto jej snahu nadväzuje vývoj liekových nosičov na báze prírodných polymérov pre dopravenie liečiv k cieleným nádorovým bunkám. Je autorom patentovej prihlášky, ktorá je v súčasnosti v posudzovaní Európskym patentovým úradom.

Marián Meško, Veronika Némethová, Pavol Šajgalík (predseda Slovenskej akadémie vied), Daniela Ježová (členka predsedníctva pre vzdelávanie a doktorandské štúdium Slovenskej akadémie vied), foto: Miloslav Ofúkaný

Cenu verejnosti na základe internetového hlasovania čitateľov denníka Pravda verejnosti získali dvaja nominovaní: Bc. Michal Štens z Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a Ing. Jozef Lukáč z Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach.

Marián Meško odovzdáva Cenu verejnosti Michalovi Štensovi, foto: Miloslav Ofúkaný

Jakub Prokeš (zástupca šefredaktorky denníka Pravda) odovzdáva Cenu verejnosti Jozefovi Lukáčovi, foto: Miloslav Ofúkaný

Cenu BMW Group Slovakia (zapožičanie inovatívneho automobilu BMW) za inovatívnosť a trvalo udržatelný rozvoj si prebrala Ing. Veronika Földvary, PhD.

Marián Meško odovzdáva Cenu BMW Group Slovakia Veronike Földvary, foto: Miloslav Ofúkaný

Cenu JCI – Slovakia dostala Mgr. Kristýna Lukáčová, PhD z Ústavu biochémie a genetiky živočíchov SAV v Ivanke pri Dunaji.

Kristýna Lukáčová s Cenou JCI – Slovakia, foto: Miloslav Ofúkaný

Víťazi jednotlivých kategórií Študentská osobnosť Slovenska pre akademický rok 2015/2016:

Zuzana Križanová z TRW Automotive Slovakia odovzdáva značkové hodinky Martinovi Kováčovi, foto: Miloslav Ofúkaný

Marián Meško a Martin Pollák, foto: Miloslav Ofúkaný

Daniela Ježová a Ivan Srba, foto: Miloslav Ofúkaný

Karol Mičieta (viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie) a Petra Bullová, foto: Miloslav Ofúkaný

Silvia Kavalierová zo Slovnaftu odovzdáva značkové hodinky Veronike Némethovej, foto: Miloslav Ofúkaný

Radovan Slobodník z Prvej stavebnej sporiteľne blahoželá Veronike Földvary, foto: Miloslav Ofúkaný

Karol Mičieta a Kristýna Kunderlíková, foto: Miloslav Ofúkaný

Martin Huska z Mondi SCP blahoželá Angelike Herucovej, foto: Miloslav Ofúkaný

Daniela Ježová a František Bonk, foto: Miloslav Ofúkaný

Marián Meško a Stanislav Sabo, foto: Miloslav Ofúkaný

Tomáš Preček – partner spoločnosti EY blahoželá Martinovi Nebesníkovi, foto: Miloslav Ofúkaný

Richard Varga – najúspešnejší slovenský triatlonista odovzdáva značkové hodinky Michaele Balcovej, foto: Miloslav Ofúkaný

Junior Chamber International – Slovakia je partnerskou organizáciou Junior Chamber International, jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200 000 členov v 120 krajinách sveta. JCI – Slovakia organizuje rôzne aktivity pre študentov stredných a vysokých škôl a mladých podnikateľov na Slovensku.

Skanska SK a.s. pôsobí na Slovensku prostredníctvom svojich piatich závodov pokrývajúcich všetky segmenty stavebníctva. V Obchodnom registri SR je spoločnosť zapísaná od augusta 1994. Pod menom Skanska SK podniká od apríla 2010 po veľkej reštrukturalizácii a fúzii šiestich spoločností Skanska, ktoré dovtedy pôsobili na Slovensku ako samostatné právnické subjekty. Základným predmetom činnosti sú všetky oblasti stavebníctva, vývoj a predaj vlastných bytových a komerčných projektov, správa majetku a súvisiace služby. Skanska SK je súčasťou svetového koncernu Skanska so sídlom vo Švédsku. V roku 2016 Skanska celosvetovo píše svoj 129 rok pôsobenia na stavebných trhoch.

Zdroj obrázkov: 
Sekcia: