TOP Študentská osobnosť Slovenska analyzuje nákupné rozhodovania spotrebiteľov

Jakub Berčík je TOP Študentská osobnosť Slovenska pre akademický rok 2014/2015, foto: Miloslav OfúkanýV pondelok 14. decembra sa konalo slávnostné odovzdávanie cien jedenástim talentovaným a výnimočným študentom vysokých škôl a výskumných ústavov SAV v súťaži Študentská osobnosť Slovenska pre akademický rok 2014/2015.

Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorú organizuje Junior Chamber International – Slovakia pod záštitou J.E. Andreja Kisku – prezidenta SR, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Generálnym partnerom bola opäť spoločnosť Skanska SK a.s.

Som nesmierne rád, že prostredníctvom tohto projektu už jedenásť rokov Slovensko spoznáva takých šikovných mladých ľudí, ktorí sú vzorom a budúcnosťou tejto krajiny,“ vyjadril sa Marián Meško, predseda Junior Chamber International – Slovakia.

Marián Meško, predseda Junior Chamber International – Slovakia, foto: Miloslav Ofúkaný

Podpora mladých ľudí, študentov a ich vzdelávanie patrí k dlhodobým prioritám našej spoločnosti. Projekt Študentská osobnosť Slovenska jasne dokazuje, že na Slovensku máme množstvo šikovných mladých ľudí, ktorí sú perspektívni, majú mladé a moderné myšlienky a obrovskú snahu sa učiť. Práve takíto ľudia sú konkurenčnou výhodou našej krajiny, reprezentujú Slovensko a ich práce dokazujú, že ako krajina máme budúcnosť,“ povedala Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka Skanska SK a.s.

V jedenástom ročníku vyberala nezávislá odborná komisia víťazov v 11 kategóriách podľa jednotlivých študijných smerov. Víťazi získali diplomy, vecné ceny a finančnú odmenu.

11 finalisti Študentskej osobnosti Slovenska akad.r. 2014/2015, foto: Miloslav Ofúkaný

Absolútnym víťazom t.j. TOP Študentskou osobnosťou Slovenska akad. roku 2014/2015 sa stal Ing. Jakub Berčík, PhD., ktorý je odborným asistentom na Katedre marketingu a obchodu, Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Ocenenie získal za inovatívne oblasti analýzy spotrebiteľa a jeho nákupných rozhodovaní, ktoré zažívajú obrovský rozmach v USA a v krajinách západnej Európy. Jeho výsledky, týkajúce sa získania patentov i úžitkového vzoru, hovoria o jeho odbornom potenciáli, ktorý predstavuje do budúcnosti obrovskú príležitosť pre rozvoj neuromarketingu a neuroekonómie nielen v stredoeurópskom, ale aj v celosvetovom kontexte.

Magdaléna Dobišová odovzdáva cenu Skanska absolútnemu víťazovi súťaže Jakubovi Berčíkovi, foto: Miloslav Ofúkaný

Cenu Hospodárskych novín na základe internetového hlasovania verejnosti získala Ing. Emília Kubiňáková z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Cenu Hospodárskych novín na základe internetového hlasovania verejnosti získala Ing. Emília Kubiňáková z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, foto: Miloslav Ofúkaný

Cenu BMW Group Slovakia (zapožičanie inovatívneho automobilu BMW) za inovatívnosť a trvalo udržatelný rozvoj si prebral Ing. Daniel Šlosár.

Milan Stupka odovzdáva cenu BMW Group Slovakia Danielovi Šlosárovi, foto: Miloslav Ofúkaný

Víťazi jednotlivých kategórií Študentská osobnosť Slovenska pre akademický rok 2014/2015:

Dušan Nemec – víťaz kategórie Elektrotechnika, priemyselné technológie, foto: Miloslav Ofúkaný

Marián Meško odovzdáva diplom Danielovi Šlosárovi – víťazovi kategórie Hutníctvo, strojárstvo, energetika, foto: Miloslav Ofúkaný

prof. Karol Mičieta a Mgr. Zuzana Kovaľová, foto: Miloslav Ofúkaný

Erik Mingyár – víťaz kategórie Lekárske vedy, farmácia, foto: Miloslav Ofúkaný

Lukáš Krivosudký – víťaz kategórie Prírodné vedy, chémia, foto: Miloslav Ofúkaný

prof. Daniela Ježová odovzdáva diplom Ladislavovi Sátorovi – víťazovi kategórie Stavebníctvo, architektúra, foto: Miloslav Ofúkaný

Marián Meško odovzdáva diplom Lenke Kuželovej – víťazke kategórie Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo, foto: Miloslav Ofúkaný

Magdaléna Barányiová – víťazka kategórie Právo, filozofia, politológia, sociológia, foto: Miloslav Ofúkaný

  • Kultúra a umenie: Mgr. art. Viktor Feher – Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach

Viktor Feher – víťaz kategórie Kultúra a umenie, foto: Miloslav Ofúkaný

Jakub Berčík – víťaz kategórie Ekonómia, foto: Miloslav Ofúkaný

Otec Pavlíny Fialkovej prevzal za dcéru ocenenie v kategórii Šport, foto: Miloslav Ofúkaný

Junior Chamber International – Slovakia je partnerskou organizáciou Junior Chamber International, jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200 000 členov v 120 krajinách sveta. JCI – Slovakia organizuje rôzne aktivity pre študentov stredných a vysokých škôl a mladých podnikateľov na Slovensku.

Skanska SK a.s. pôsobí na Slovensku prostredníctvom svojich ôsmich závodov pokrývajúcich všetky segmenty stavebníctva. V Obchodnom registri SR je spoločnosť zapísaná od augusta 1994. Pod menom Skanska SK podniká od apríla 2010 po veľkej reštrukturalizácii a fúzii šiestich spoločností Skanska, ktoré dovtedy pôsobili na Slovensku ako samostatné právnické subjekty. Základným predmetom činnosti sú všetky oblasti stavebníctva, vývoj a predaj vlastných bytových a komerčných projektov, správa majetku a súvisiace služby. Skanska SK je súčasťou svetového koncernu Skanska so sídlom vo Švédsku. V roku 2012 Skanska celosvetovo oslavuje prvých 125 rokov pôsobenia na stavebných trhoch.

Zdroj článku: 
Zdroj obrázkov: