Tentoraz hlasujem za... zriadenie európskej armády

Hlasujem za zavedenie Európskej armády, foto: pixabay.com, WikiImages Prv než som uvažoval, za čo by som hlasoval, sa mi v hlave vynorila jedna fundamentálna otázka: „Je Európska únia prospešná pre Slovensko, a teda aj pre mňa?“ Z rôznych argumentov, zdrojov, informácií na internete a rozhovorov som dospel k záveru, že áno je. Preto prvou a zásadnou prioritou je, aby Európska únia pokračovala ďalej, bola jednotná, čo je teraz ohrozené.

Európska únia momentálne čelí viacerým výzvam, ktoré priamo či nepriamo ohrozujú jej jednotu. Prvou vecou, ktorú by som spomenul je Brexit – odchod druhej najväčšej ekonomiky Európskej únie. Hoci Veľká Británia odchádza na konci marca a voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať až v máji, nie je podľa doterajších rokovaní isté, či Veľká Británia a Európska únia dotiahnu dohodu vo všetkých oblastiach. Hlasujem za poslancov, ktorí budú presadzovať tvrdý postoj voči Brexitu, aby naznačili ostatným členom Európskej únie, že za neplnenie povinností či regulácií (odchod Británie z únie) automaticky odpadávajú i výhody spojené s členstvom.

Hlasujem za poslancov, ktorí budú presadzovať tvrdý postoj voči Brexitu, foto: pixabay.com, wewewegrafikbaydeh

Európu v roku 2015 zasiahol masívny prílev migrantov zo Stredného východu či Severnej Afriky. Títo utečenci prichádzali na územie Európskej únie hlavne cez brehy Talianska a Grécka, pričom smerovali najmä do Nemecka a severských štátov. Európska únia sa rozhodla túto ťažkú situáciu riešiť prerozdelením migrantov cez kvóty, avšak toto riešenie sa ukázalo ako veľmi neúčinné a spôsobilo veľké rozpory medzi členskými štátmi. Hlasujem za myšlienku finančnej pomoci priamo domovským krajinám utečencov a samozrejme za vyvinutie väčšieho snaženia na urovnanie vojnových konfliktov na Blízkom východe cez dialóg a diplomaciu.

Hlasujem za myšlienku finančnej pomoci priamo domovským krajinám utečencov, foto: pixabay.com, geralt

Ďalším tŕňom v oku únie – sú momentálne vzťahy s Ruskom a čoraz viac i s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Objavilo sa mnoho obvinení voči porušovaniu ľudských práv či anexia Krymu Ruskom. Samotné sankcie k ničomu nevedú, akurát tak k väčšej nevraživosti a ekonomickým obmedzeniam na oboch stranách (Rusko opätovalo sankcie). Sankcie sa ukázali ako neúčinné, pretože podľa Európskej únie Rusko naďalej porušuje ľudské práva. Rusko tiež podstúpilo patričné ekonomické kroky voči sankciám, aby nemali taký veľký ekonomický dopad do budúcnosti. Európska únia potrebuje silných poslancov, ktorí sa vedia postaviť voči Trumpovi. V roku 2018 Európska únia čelila viacerým clám na dovoz rôznych výrobkov, pričom americký prezident sa snažil vyjednať lepšiu ekonomickú pozíciu na úkor Európy. Do veľkej mieri sa mu to aj podarilo. Hlasujem za silného lídra, ktorý je nielen ochotný vzoprieť sa Trumpovi, ale snaží sa byť aj viac vyváženým voči dvom superveľmociam Rusku a Spojeným štátom americkým. Na môj vkus je až zarážajúce, ako sa javí z pohľadu únie beztrestné USA a naopak Rusko ako nepriateľ číslo jeden.

Hlasujem za silného lídra, ktorý je ochotný vzoprieť sa Trumpovi, foto: pixabay.com, geralt

Aby tento silný líder, ktorého som spomínal bol vyvážený a nestranný, potrebujeme zriadiť európsku armádu, ktorá bude nezávislá od NATO a USA. Získame tým nestrannosť voči Číne, USA či Rusku. Chceme si byť istí, že keď príde k najhoršiemu, nebudeme musieť opustiť naše hodnoty z dôvodu nepripravenosti, ale naopak vyvinúť odpor a ochrániť, čo nám je najdrahšie.

Hlasujem za uchádzača o európsky poslanecký mandát, ktorý bude šíriť myšlienku demokracie medzi mladými ľuďmi. Mládež sa už narodila v demokracií a nevie, aké to bolo žiť v socializme či iných absolutistických režimoch. Mám na mysli šírenie povedomia európskych dejín medzi žiakmi a študentami. Toto opatrenie by nám pomohlo predísť obdobným udalostiam, ktoré sa vyskytli v susednom Maďarsku či Poľsku. Tam sa ich súčasný režim pomaly ale isto mení z demokracie na vládu jednej strany, hlavne v Maďarsku. Určite treba zaviesť i rôzne iné formy osvety. Pretože zatiaľ to vyzerá tak, že Európska únia je prikrátka na riešenie tohto problému. Momentálna situácia v Maďarsku a Poľsku je priamo v rozpore s fundamentálnymi európskymi hodnotami.

Podporujem rozšírenie integrácie občanov Európskej únie ako oporný kameň jednoty únie. Dnes je to program Erasmus na vysokých školách po celej Európe, zajtra to už napríklad môže byť usporiadanie výletov žiakov do členských štátov s finančnou podporou EÚ. Hlasujem za človeka, ktorý by podporoval projekty so zámerom integrácie európskych občanov hlavne od školského veku a samozrejme aj z dôrazom na národnú hrdosť. Tento projekt je veľmi dôležitý, pretože dnes je čím ďalej tým viac počuť euroskeptikov, posilnených odchodom Británie z EÚ.

Na záver by som rád dodal, že Európska únia má zmysel. Vďaka nej sme tam, kde sme. Preto by malo byť našou povinnosťou bojovať za jej jednotu a lepšiu pozíciu na medzinárodnej scéne. Preto by som chcel vyzvať aj Vás, aby ste 25. mája 2019 zavítali k urnám a volili podľa vášho najlepšieho vedomia a svedomia.

Podporujem rozšírenie integrácie občanov Európskej únie ako oporný kameň jednoty únie, foto: pixabay.com, Soer21

Autorom úvahy Tentoraz hlasujem za... zriadenie európskej armády je Daniel Daabous, člen združenia Amavet 962. Táto práca je prihlásená do súťaže Junior Internet http://www.juniorinternet.sk v kategórii JuniorTEXT.