Svetová cena za GIS patrí VSE

Logo Východoslovenská energetika, a.s., zdroj: vse.skNa medzinárodnej konferencii ESRI v kalifornskom San Diegu boli rozdané ceny za unikátne využitie GIS (geografický informačný systém) v rôznych odvetviach. Medzi ocenenými bola aj Skupina VSE. Cenu za špeciálne využitie si podľa vyhlasovateľov vyslúžila za inovatívnu aplikáciu systému na distribučnú sústavu.

Skupina VSE, do ktorej patrí Východoslovenská distribučná, a.s., v rámci tohto projektu uskutočnila rozsiahly zber a spracovanie geografických a technických dát o distribučnej sústave všetkých napäťových úrovní a zariadení, ktoré tvoria jej súčasť. Ide o dáta z vyše 20-tisíc km vedení a 5-tisíc distribučných trafostaníc.

Rýchlou implementáciou GISu, ale predovšetkým jeho unikátnou integráciou s ďalšími informačnými systémami Skupiny VSE, sme dosiahli novú kvalitatívnu úroveň spracovania dát. To sa významným spôsobom prejavuje najmä v oblasti distribučných služieb, napríklad pre potreby pripojenia do sústavy, prevádzky a údržby zariadení distribučnej sústavy či efektívnejšieho vymedzovania odstávok počas rekonštrukčných alebo investičných prác. Ide o obrovský posun smerom k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb našim zákazníkom“, uviedol Radoslav Haluška, člen predstavenstva zodpovedný za Sieťové služby. Vyhlasovatelia oceneným pripomenuli, že takouto aplikáciou GISu sa spolupodieľajú na napredovaní geoinformačných technológií.

GIS, vyvinutý na softvérovej platforme ESRI, umožňuje spracovanie a poskytovanie geografických údajov v rôznych odvetviach. Okrem uvedeného príkladu v energetike je GIS využívaný napr. pre účely poľnohospodárstva, vzdelávania, zdravotníckej starostlivosti, od telekomunikácií až po obranu a vo vládnych inštitúciách. V súčasnosti ho využíva vyše 300-tisíc organizácií na celom svete.

Zdroj článku: