Správa o trvalej udržateľnosti IKEA 2011

Správa o trvalej udržateľnosti IKEA za minulý rok predstavuje prehľad práce v oblasti trvalej udržateľnosti, vykonanej na globálnej úrovni v rámci IKEA Group počas finančného roka 2011 (od 1.9.2010 do 31.8.2011), vrátane kľúčových ukazovateľov na porovnanie plánovaných cieľov s dosiahnutými výsledkami.

Vízia IKEA - vytvárať lepší každodenný život pre mnohých ľudí - má vplyv na rozvoj nášho sortimentu i na naše podnikanie. Náš pôvod zo Smålandu nás naučil, aké dôležité je hospodárne narábanie so zdrojmi, a je tiež základom našej práce v prospech trvalej udržateľnosti. Chceme našim zákazníkom umožniť jednoduchým, dostupným a cenovo prijateľným spôsobom vylepšovať trvale udržateľný život doma. Zároveň stále posilňujeme náš pozitívny vplyv v spoločnosti ," povedal Mikael Ohlsson, Prezident a CEO, IKEA Group.

Vnímanie dôležitosti riešenia trvalej udržateľnosti sa v IKEA zintenzívnilo a neustále sa snažíme robiť v tejto oblasti ešte viac. Usilovne pracujeme na zabezpečovaní obnoviteľnej energie, ochrane surovinových zdrojov a podpore inovácií na elimináciu odpadu, ktorý tiež využívame ako nový, hodnotný zdroj materiálov. A pokrok je zreteľný,” povedal Steve Howard, vedúci pracovník zodpovedný za oblasť trvalej udržateľnosti v IKEA Group.

IKEA už dlho pracuje v prospech trvalej udržateľnosti, pričom sa sústreďuje na to, aby získala z menšieho množstva viac, usilujúc o dodržiavanie najvyšších etických noriem a pozíciu dobrého partnera v rámci spoločnosti. IKEA je zakladajúcim členom Forest Stewardship Council (Rada pre hospodárenie v lesoch) a Better Cotton Initiative (Iniciatíva za lepšiu bavlnu), a viac ako desať rokov úspešne spolupracuje s organizáciami UNICEF, Save the Children a WWF. Kódex IKEA pre dodávateľov, IWAY, bol zavedený v roku 2000 - do dnešného dňa bolo zaznamenaných vyše 165 000 environmentálnych a sociálnych vylepšení, ktoré pozitívne ovplyvnili životy ľudí aj životného prostredia na celom svete. Trvalá udržateľnosť je súčasťou kultúry IKEA, základom našich hodnôt a je neoddeliteľnou súčasťou našej činnosti.

Najdôležitejšie body Správy o trvalej udržateľnosti IKEA 2011:

  • IKEA investovala výrazne do obnoviteľnej energie, sústreďujúc sa na veternú a solárnu energiu, s úsilím o dosiahnutie dlhodobého cieľa, ktorým je 100% využívanie obnoviteľnej energie. Už viac ako polovica energie potrebnej na prevádzku budov IKEA pochádza z obnoviteľných zdrojov.
  • Energetická efektívnosť všetkých obchodných domov IKEA sa zvýšila o ďalšie 4%, najmä vďaka vylepšeniu ich vybavenia. Počas finančného roka 2011 to umožnilo IKEA ušetriť 6,2 milióna eur, čo je jasný dôkaz toho, aké výhodné sú vylepšenia v prospech trvalej udržateľnosti aj pre samotné podnikanie. Našim zákazníkom umožňujeme tiež šetriť doma energiou. Počas finančného roka 2011 sme predali 168 000 energeticky efektívnych indukčných varných dosiek, čo je takmer polovica z celkového predaného množstva varných dosiek IKEA.
  • Podstatne tiež vzrástol podiel trvale udržateľnejšej bavlny v sortimente IKEA – až do 50 000 ton, čo predstavuje 23,8% z použitého množstva bavlny v IKEA. IKEA spolupracuje s organizáciou WWF a ďalšími partnermi, aby spolu pomohli pestovateľom bavlny v Indii, Pakistane, Číne a Turecku zavádzať do bavlnárstva trvale udržateľnejšie metódy. V súčasnosti využíva viac než 100 000 farmárov také postupy, ktoré napomáhajú výraznému zníženiu použitého množstva chemických pesticídov, umelých hnojív a vody. Prispieva to k značnej úspore nákladov a lepším ziskom samotných pestovateľov.
  • Celkový príspevok zo strany IKEA Foundation vzrástol v roku 2011 na 65 miliónov eur. V súčasnosti podporované programy pod vedením partnerských organizácií UNICEF a Save the Children pomôžu približne 100 miliónom detí na celom svete.
Zdroj článku: