SPP zásobuje v extrémne nízkych teplotách domácnosti zo zásobníkov

V posledných dňoch sú na Slovensku extrémne nízke teploty, a preto Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) zaznamenáva vyššiu spotrebu plynu na vykurovanie. Včerajšia priemerná teplota na Slovensku bola -8,6 stupňov Celzia. Denná spotreba plynu bola o približne 5 miliónov m3 vyššia ako v priemerný januárový deň. Pre zákazníkov zo segmentu domácností musela spoločnosť vyťažiť zo zásobníkov približne 6 miliónov m3 plynu, čo predstavuje viac ako 50 % zo včerajšej spotreby tohto segmentu.

Pokiaľ by SPP, ktorý má zodpovednosť postarať sa o vyše 1,3 milióna zákazníkov zo segmentu domácností, nemal plyn zo zazmluvnených skladovacích kapacít, malo by to v týchto mrazivých dňoch na domácnosti mimoriadne negatívny dopad. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pritom úplne nelogicky odmieta zahrnúť náklady na skladovanie plynu do oprávnených nákladov pre domácnosti, čím poškodzuje SPP a do budúcnosti nastavuje zlé parametre pre plynulosť a bezpečnosť dodávok plynu pre domácnosti.

Extrémne teploty zaznamenávajú krajiny v celej Európe, vrátane Ruska. Podľa medializovaných informácii spoločnosť Gazprom Export údajne obmedzila dodávky plynu pre niektoré európske spoločnosti. Mierne obmedzenie dodávok zaznamenal aj SPP, to však nie je v súčasnom období výnimočná situácia.

Avšak aj v prípade čiastočného obmedzenia alebo zastavenia dodávok zemného plynu z Ruska je SPP schopný a pripravený zabezpečiť dodávky zemného plynu pre svojich zákazníkov vrátane veľkých priemyselných odberateľov bez obmedzení.

Dnes vieme čeliť prípadnej plynovej kríze bez obmedzení pre našich zákazníkov vďaka trom kľúčovým opatreniam, ktoré sme prijali. Máme diverzifikované portfólio zdrojov, dcérska spoločnosť Eustream vie okamžite spustiť reverzný chod a máme dostatok kapacity v podzemných zásobníkoch plynu,“ zdôraznil predseda predstavenstva SPP Jean-Jacques Ciazynski.

SPP podpísal po plynovej kríze v roku 2009 dohody o diverzifikovaných dodávkach zemného plynu so spoločnosťami E.ON Ruhrgas a GDF SUEZ. Tie sa zaviazali, že SPP dodajú spolu do 1 miliardy metrov kubických plynu ročne. Dlhodobé diverzifikačné zmluvy s GDF SUEZ a E.ON Ruhrgas významne znížili závislosť Slovenskej republiky na jedinom zdroji zemného plynu.

SPP tak v prípade mimoriadnej situácie vie v súčasnosti pokryť časť spotreby zemného plynu svojich zákazníkov z iného ako ruského zdroja. Spolu s kapacitami v podzemných zásobníkoch to predstavuje dobrý základ pre plynulé a spoľahlivé zásobovanie zákazníkov SPP zemným plynom aj v prípade mimoriadnej a nepredvídateľnej situácie.

Eustream, dcérska spoločnosť SPP, ktorá je najväčším prepravcom ruského zemného plynu v Európe, je technicky schopná obrátiť tok v plynovodoch cez existujúce trasy z Českej republiky a Rakúska, ktorými sa štandardne prepravuje plyn z východu do západnej Európy v prípade potreby, teda krízovej situácie resp. obmedzení dodávok z východu, už v priebehu niekoľkých hodín.

SPP je nadnárodná energetická spoločnosť a spoľahlivý dodávateľ energií a služieb. SPP priamo nadväzuje na viac ako 150-ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. Víziou spoločnosti je byť jednou z vedúcich energetických skupín v strednej a východnej Európe so silnou dôverou zákazníkov a obchodných partnerov. SPP poskytuje spoľahlivé a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby na Slovensku aj na medzinárodných trhoch. Spoločnosť ponúka riešenia pri úspore energií a podporuje iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj. Akcionármi SPP sú Slovenská republika prostredníctvom Fondu národného majetku SR (51 %) a spoločnosť Slovak Gas Holding B.V. (49 %), konzorcium spoločností E.ON Ruhrgas AG a GDF SUEZ.

Zdroj článku: 

Facebook Comments Box