Spoločnosť práv občanov navrhuje na poslanca Európskeho parlamentu Rastislava Blaška

Rastislav Blaško – nezávislý občiansky kandidát na poslanca Európskeho parlamentuObčianske združenie Spoločnosť práv občanov (OZ SPO) má záujem zúčastniť sa volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia 24. mája 2014. Inšpiráciou pre OZ SPO je nominácia Eurokomisára a nestraníka Maroša Šefčoviča do čela kandidátnej listiny strany Smer – SD. OZ SPO navrhuje na poslanca Európskeho parlamentu predsedu združenia PhDr. Rastislava Blaška.

Rastislav Blaško je známy z ostatných volieb predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, kedy ako nezávislý občiansky kandidát skončil na 7. mieste z 12 kandidátov. Presadzuje názor, aby sa Bratislava v prípade vstupu Ukrajiny a štátov západného Balkánu (Srbsko, Macedónsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora) stala hlavným mestom Európskej únie, pričom by sa do Bratislavy presťahovala Európska komisia a do Viedne sídlo Európskeho parlamentu. Tento návrh je oveľa viac aktuálnejší v súvislosti s prebiehajúcimi udalosťami na Ukrajine a v prípade volebného úspechu ho chce otvoriť na pôde Európskeho parlamentu.

Vzhľadom na skutočnosť, že volebný systém volieb do Európskeho parlamentu neumožňuje kandidovať individuálne nezávislým kandidátom, ale iba politickým stranám, bude OZ SPO rokovať s politickými stranami o programových otázkach. Medzi priority OZ SPO patrí zachovávanie vlády zákona, dodržiavanie práv a povinností pre všetkých, sociálna spravodlivosť, udržanie zdravého životného prostredia, solidarita so slabšími a bezbrannými, ako aj dodržiavanie princípov demokracie a základných slobôd. Na základe rozhovorov s politickými stranami bude Rastislav Blaško ako nezávislý kandidovať do Európskeho parlamentu na kandidátke tej politickej strany, s ktorou nájdu najbližšiu programovú zhodu.

Rastislav Blaško kandidoval na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja aj v roku 2013

PhDr. Blaško bude v prípade zvolenia za poslanca Európskeho parlamentu presadzovať zrušenie roamingových poplatkov v rámci všetkých mobilných operátorov pôsobiacich v Európskej únii tak, aby volania v rámci celej EÚ boli za cenu vnútroštátnych volaní.

Keďže Rastislav Blaško kandiduje ako občiansky kandidát a nečlen politickej strany, bude sa v prípade zvolenia usilovať o zmenu volebného systému pre voľby do Európskeho parlamentu už pre ďalšie voľby v roku 2019. Zásadnou zmenou bude umožnenie kandidovať nezávislým kandidátom priamo. Trinásť slovenských europoslancov by sa volilo v troch viacmandátových obvodoch, pričom by kandidovali stranícki a nezávislí kandidáti, podobne ako je to vo voľbách do samosprávnych orgánov obcí a krajov.

PhDr. Rastislav Blaško kandidoval do Národnej rady Slovenskej republiky v rokoch 1998 a 2002, na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja v rokoch 2001 a 2013.

OZ SPO vyzýva ďalšie občianske združenia, aby ich predstavitelia kandidovali do Európskeho parlamentu ako nezávislí kandidáti na kandidátkach politických strán.