Skupina VÚB so 14%-ným rastom prevádzkového zisku

Skupina VÚB, člen medzinárodnej finančnej skupiny Intesa Sanpaolo, dosiahla ku koncu tretieho štvrťroku 2011 prevádzkový zisk 220,8 mil. EUR. Čistý zisk presiahol 135 mil. EUR, čo predstavuje nárast oproti vlaňajšku o 28,5%. Úverové portfólio skupiny medziročne rástlo o 11,6% na 7,0 mld. EUR.

Prevádzkové výnosy skupiny dosiahli počas prvých deviatich mesiacov výšku 393,1 mil. EUR, čo je medziročne o 8,6% viac. Hlavný podiel na tomto raste mali výnosy z oblastí tvoriacich základ bankového biznisu. Kľúčovým faktorom bol nárast úrokových výnosov o 10,2%, ktorý vychádzal z rozširovania úverového portfólia. Navyše, čisté výnosy z poplatkov stúpli o 3% vďaka nárastu počtu transakcií s bežnými účtami, predaju podielových fondov a kartovým operáciám.

Skupine sa darí kontinuálne znižovať pomer nákladov a výnosov a ten v druhom kvartáli dosiahol 43,8%, čo v medziročnom porovnaní znamená pokles o 276 bázických bodov. Pokles bol spôsobený rýchlejším rastom prevádzkových výnosov o 8,6% oproti 2,1%-nému rastu prevádzkových nákladov. Výsledkom je aj nárast prevádzkového zisku skupiny na úroveň 220,8 mil. EUR, čo predstavuje medziročne o 14,2% viac. Vďaka nárastu prevádzkového zisku a súčasnému 16,8%-nému poklesu rizikových nákladov dosiahol zisk pred zdanením 171,2 mil. EUR, čo predstavuje výrazné zvýšenie o 28,2%, a čistý zisk skupiny 135,7 mil. EUR, čo je medziročne o 28,5% viac.

Objem úverového portfólia skupiny VÚB vzrástol medziročne o 11,6% a dosiahol úroveň takmer 7 mld. EUR najmä vďaka 13%-nému nárastu objemu hypotekárnych úverov a rastu úverov veľkých firemných klientov. Celkové aktíva skupiny vzrástli o 4,1% na 11,3 mld. EUR vďaka nárastu objemu vkladov o 6% na 7,6 mld. EUR.

„Aj napriek súčasnému turbulentnému obdobiu sme schopní podávať veľmi dobré výsledky a zároveň udržať dobrú likviditu a efektívnosť. Naše ukazovatele likvidity a nákladovosti sú na úrovniach, ktoré vytvárajú banke silnú pozíciu. Bezpochyby vieme odolať súčasným nepokojom na finančných trhoch a naďalej budeme podnikať zodpovedne a snažiť sa byť najlepšou bankou pre našich klientov,“ povedal Ignacio Jaquotot, generálny riaditeľ VÚB banky.

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu ziskov a strát nájdete na internetovej stránke VÚB banky.

Skupina VÚB pozostáva z VÚB banky a jej dcérskych spoločností Consumer Finance Holding, VÚB Asset Management, VÚB Factoring, VÚB Leasing a Recovery, ktorých je VÚB banka 100%-ným vlastníkom. Konsolidované údaje okrem toho zahŕňajú 50%-ný podiel VÚB banky v spoločnosti VÚB Generali DSS.

VÚB banka je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo,. Svoje služby na Slovensku poskytuje prostredníctvom siete 206 retailových pobočiek, 32 firemných pobočiek a 11 hypotekárnych centier. Banka zároveň prevádzkuje aj jednu pobočku v Českej republike. V auguste 2011 získala VÚB banka od prestížneho magazínu Global Finance ocenenie Najbezpečnejšia banka v strednej a východnej Európe.

Intesa Sanpaolo patrí k najvýznamnejším bankovým skupinám v eurozóne. Na domácom talianskom trhu prevádzkuje viac ako 5 500 pobočiek, prostredníctvom ktorých obsluhuje 11 miliónov klientov, a je lídrom v oblastiach retailového aj firemného bankovníctva ako aj v správe aktív. Medzinárodné aktivity skupiny Intesa Sanpaolo sú koncentrované v strednej a východnej Európe, na Strednom východe a v severnej Afrike, kde má prostredníctvom dcérskych bánk zastúpenie v 13 krajinách a so sieťou viac ako 1 700 pobočiek poskytuje služby 8,3 miliónom klientov. V ďalších 29 krajinách sveta má skupina obchodné zastúpenia určené na podporu firemných klientov.

Zdroj článku: