Pútavé video z Expo-Sciences Europe 2014 prezentuje šikovných mladých vedcov Európy

Expo-Sciences Europe 2014 na Žilinskej univerzite v Žiline, foto: youtube.comPozrite si na konci článku pútavé video z jubilejného 10. ročníka prestížneho európskeho fóra mladých vedcov Expo-Sciences Europe, ktoré pripravila Asociácia pre mládež, vedu a techniku.

Na Expo-Sciences Europe (ESE) sa každý párny rok stretávajú stovky mladých vedcov z rôznych štátov Európy a prezentujú odbornej a laickej verejnosti výsledky svojej práce.

foto: youtube.comfoto: youtube.com

Úspešnú celoeurópsku prehliadku vedecko-technických projektov stredoškolákov na Slovensku zorganizovala Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) už po druhý krát.

foto: youtube.comfoto: youtube.com

Priestory Žilinskej univerzity v Žiline sa v dňoch 7. – 12. septembra 2014 stali centrom a domovom pre šikovných študentov stredných škôl.

foto: youtube.comfoto: youtube.com

Počas samotnej trojdňovej prehliadky vedeckých prác sa na univerzitnej pôde sústredilo IQ viac ako troch stoviek účastníkov z 23 krajín Európy, ktorí spolu predstavili 107 inšpirujúcich projektov.

foto: youtube.comfoto: youtube.com

Podujatie navštívilo vyše tisíc žiakov stredných a základných škôl Slovenska ako aj mnohých ďalších priaznivcov vedy a techniky z okolia Žiliny.

foto: AMAVET

Okrem zaujímavých prezentácií projektov čakali na účastníkov a návštevníkov vedeckej prehliadky aj zaujímavé workshopy.

foto: youtube.com

Prestížnosť a hodnotu podujatia vyjadruje i fakt, že záštitu nad ním prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, rektorka Žilinskej univerzity Dr.h.c. prof. Tatiana Čorejová, predseda slovenskej komisie UNESCO prof. Ľudovít Molnár a čestný predseda MILSETu a AMAVETu Jean-Claude Guiraudon z Francúzska.

Jean-Claude Guiraudon, foto: Miloslav Ofúkaný

Zahraničné delegácie sa tiež zúčastnili úžasných výletov, ktorých cieľom bolo ukázať prírodné bohatstvo Slovenska (Demänovská jaskyňa slobody, splavovanie Váhu na pltiach pri Strečne), priblížiť jeho históriu (Hrad Strečno, Historická lesná úvraťová železnica vo Vychylovke) a predstaviť automobilový priemysel (závod KIA v Tepličke nad Váhom).

foto: youtube.comfoto: youtube.com

Svoju krajinu mali možnosť účastníci prezentovať na Kultúrnom večeri, ktorý ešte viac medzinárodne spojil mladých ľudí ako aj staršiu generáciu – vedúcich delegácií.

foto: youtube.comfoto: youtube.com

ESE dáva mladým vedcom možnosť získať nové skúsenosti, komunikovať, tvoriť, inovovať a experimentovať. Navyše majú možnosť predstaviť svoje práce rovesníkom, odborníkom a širokej verejnosti. Sme hrdí, že organizovaním tohto významného a prestížneho podujatia sme mohli opäť dokázať, že Slovensko je krajinou, ktorá je otvorená myšlienke popularizovať vedu a techniku, ktorých rozvoj je potrebný pre nás všetkých“, hovorí predseda AMAVETu doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

Jozef Ristvej, foto: Miloslav Ofúkaný

ESE 2014 usporiadali AMAVET a organizácia MILSET Europe v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Európskym fondom sociálneho rozvoja, Operačným programom Výskum a vývoj, Centrom vedecko-technických informácií SR v rámci implementácie národného projektu PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Fórum mladých vedcov podporili Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel a Transpetrol.

Pozrite si pútavé video z jubilejného 10. ročníka prestížneho európskeho fóra mladých vedcov Expo-Sciences Europe 2014, zdroj: youtube.com

Zdroj článku: 
Sekcia: