Pri Chorvátskom ramene štvorprúdovka nepôjde

Prezentácia Eleny Pätoprstej na mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 26. septembra 2013, zdroj: zastupitelstvo.skDňa 26. septembra 2013 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca konalo rokovanie mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V programe vystúpili zástupkyne petičného výboru Elena Pätoprstá a Alena Chudíková a vzniesli požiadavku, aby sa do textu uznesenia doplnili požiadavky na mestský park a cyklotrasy.

Predkladané uznesenie bratislavského zastupiteľstva k urbanisticko-architektonickej súťaži na riešenie územia pri Chorvátskom ramene (súvis s budovaním nosného dopravného koridoru v Petržalke) totiž neobsahovalo zmienku o mestskom parku. Zástupkyne petičného výboru žiadali, aby sa petícia "Chceme pri Chorvátskom ramene mestský park a cyklotrasy – nie štvorprúdovú cestu" stala prílohou súťažných podmienok. S týmto návrhom sa stotožnil námestník primátora Ján Budaj a primátor Milan Ftáčnik si osvojil autoremedúrou druhú požiadavku signatárov. Poslanci takéto uznesenie väčšinou hlasov schválili a teda zákonne potvrdili. Znamená to, že štvorprúdovka pri Chorvátskom ramene nepôjde a súčasťou súťaže bude mestská park a cyklotrasy.

Pozrite si vystúpenie Aleny Chudíkovej (od 17. minúty) na mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 26. septembra 2013, zdroj: zastupitelstvo.sk

Uznesenie poslancov je záväzné nielen pre primátora, ale aj úradníkov, ktorí pripravujú súťažné podmienky na architektonické riešenie tohto územia. Veľmi nádejné je aj vyhlásenie Hlavnej architektky mesta Bratislava Ingrid Konrád, ktorá uviedla, že partneri z Európskej únie si na území Petržalky rovnako ako občania neprajú automobilovú dopravu a finančne podporia len ekologickú dopravu. Mestský park a cyklotrasy majú preto veľkú nádej.

Hoci ide o veľmi pozitívnu správu, petičný výbor sa chystá ostro sledovať celý proces súťaže a bude aj naďalej trvať na požiadavkách účasti verejnosti na celom procese. Cieľom petičného výboru je dostať štvorprúdovú cestu z územného plánu preč a nahradiť ju mestským parkom s cyklotrasami. Tento proces je však dlhodobý, a preto prosíme verejnosť, najmä Bratislavčanov a Petržalčanov o dôveru a v prípade, že to bude potrebné aj o občiansku aktivitu a verejnú podporu požiadaviek petície.

Pozrite si vystúpenie Eleny Pätoprstej na mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 26. septembra 2013, zdroj: zastupitelstvo.sk

Petíciu Chceme pri Chorvátskom ramene mestský park a cyklotrasy - nie štvorprúdovú cestu doteraz podporilo viac ako 15 000 občanov (6 000 v papierovej a 9 000 v elektronickej verzii).

S úctou za petičný výbor Elena Pätoprstá

Zdroj článku: