Pozvánka na Študentskú vedeckú konferenciu Prírodovedeckej fakulty UK 2013

Tohtoročná Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa bude konať 24. apríla 2013 v Karlovej Vsi. Viac informácií sa dozviete v tlačovej správe.

Sekcia: