Poznáme víťazov jubilejného desiateho ročníka Študentskej osobnosti Slovenska

Logo súťaže Študentská osobnosť Slovenska, zdroj: Junior Chamber International – SlovakiaCelonárodná súťaž Študentská osobnosť Slovenska od 17. decembra pozná víťazov prestížneho ocenenia vo svojich 11 kategóriách. Držitelia cien pochádzajú z radov študentov vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied a disponujú výnimočným talentom, ktorý dokázali pretaviť do pozoruhodných, často aj medzinárodných úspechov.

Do jubilejného 10. ročníka v akademickom roku 2013/2014 predstavitelia fakúlt nominovali celkovo 66 študentov vysokých škôl a vedeckých pracovísk. Projekt organizuje Junior Chamber International – Slovakia pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku, pričom generálnym partnerom pre rok 2013/2014 je už tradične spoločnosť Skanska.

Sme radi, že tento projekt môže byť motiváciou aj pre ďalších perspektívnych mladých ľudí, aby rozvíjali svoj talent, schopnosti a intenzívne na sebe pracovali,“ povedala Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka Skanska SK a.s. „Som presvedčená, že práve mladí ľudia, ich inovatívne myslenie, efektívne nasadenie a zapálenosť za vec, sú tí, ktorí môžu veľmi výrazne pozdvihnúť konkurencieschopnosť našej krajiny,“ dodala.

Pohľad do publika slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže Študentská osobnosť Slovenska pre akademický rok 2013/2014, zdroj: fst.tnuni.sk

Súťažný projekt sa uskutočňuje pod záštitou prezidenta SR, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Podujatie má za cieľ zviditeľniť a predstaviť verejnosti študentov 1., 2. alebo 3. stupňa vysokoškolského štúdia, vynikajúcich nielen v odbore, ale napr. aj v študentských odborných súťažiach, prípadne doktorandov s významnými vedecko-výskumnými výsledkami, ale i úspešných umelcov, či športovcov.

V jubilejnom desiatom ročníku vyberala nezávislá odborná komisia víťazov v 11 kategóriách podľa jednotlivých študijných smerov. Víťazi získali vecné ceny a finančnú odmenu.

11 víťazi Študentskej osobnosti Slovenska akad.r. 2013/2014, foto: Zuzana Halvoníková

Pre mňa osobne sú víťazmi všetci študenti, ktorých prácu predstavitelia fakúlt uznali za výnimočnú a nominovali ich do súťaže počas celého desaťročia jej trvania. Veríme, že i naďalej budeme môcť pokračovať v podpore potenciálu mladých ľudí na Slovensku,“ vyjadril sa Marián Meško, predseda Junior Chamber International – Slovakia.

Top študentskou osobnosťou 2013/2014 a zároveň držiteľom Ceny prezidenta SR sa stal Ing. Tomáš Bertók, PhD. z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied. Ocenenie získal za svoju dizertačnú prácu v odbore biotechnológia, ktorá sa venovala jednej z najcitlivejších metód na detekciu glykoproteínov (komplexných cukrov) a tá mu dopomohla k získaniu prestížneho grantu od European Research Council ako prvému na Slovensku.

Marián Meško – výkonný predseda Junior Chamber International – Slovakia odovzdáva diplom absolútnemu víťazovi súťaže Tomášovi Bertókovi, foto: Zuzana Halvoníková

Cenu Hospodárskych novín na základe internetového hlasovania verejnosti získala Ing. Eva Tvrdá z Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Cenu Americko-Slovenskej obchodnej komory získal Ing. Andrej Cupák. Cenu BMW Group Slovakia za inovatívnosť a trvalo udržatelný rozvoj si prebrali Ing. Attila Tóth a Ing. arch. Štefan Tkáč.

Víťazi jednotlivých kategórií Študentská osobnosť Slovenska pre akademický rok 2013/2014:

Marián Meško odovzdáva diplom Michaele Horňáčkovej – víťazke kategórie Elektrotechnika, priemyselné technológie, foto: Zuzana Halvoníková

Marián Meško odovzdáva diplom Martinovi Ďurišovi – víťazovi kategórie Hutníctvo, strojárstvo, energetika, zdroj: fst.tnuni.sk

RNDr. Ľubomír Antoni prijíma gratuláciu od členky predsedníctva SAV prof. PharmDr. Daniely Ježovej, DrSc., foto: Gabriel Kuchta

  • Lekárske vedy, farmácia: MUDr. Milan MarettaLekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Prírodné vedy, chémia: Ing. Tomáš Bertók, PhD. – Chemický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave

TOP študentskou osobnosťou 2013/2014 a zároveň držiteľom Ceny prezidenta SR sa stal Ing. Tomáš Bertók, PhD. z Chemického ústavu SAV, foto: Gabriel Kuchta

Attila Tóth a jeho mama s diplomom JCI-Slovakia a cenou BMW Group Slovakia za inovatívnosť a trvalo udržatelný rozvoj, foto: archív Attila Tótha

zľava: Ing. Attila Tóth, prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. (prodekan pre vedu a výskum FEM SPU), doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. (prodekanka pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou FEM SPU), Ing. Andrej Cupák, Ing. Klaudia Halászová, PhD. (dekanka FZKI SPU), foto: archív Attila Tótha

Pavol Hlavačka (vpravo) so svojím školiteľom doc. Jaroslavom Broďánim, zdroj: ukf.sk

Junior Chamber International – Slovakia je partnerskou organizáciou Junior Chamber International, jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200 000 členov v 120 krajinách sveta. JCI – Slovakia organizuje rôzne aktivity pre študentov stredných a vysokých škôl a mladých podnikateľov na Slovensku.

Skanska SK a.s. pôsobí na slovenskom stavebnom trhu a pokrýva všetky segmenty stavebníctva od infraštruktúrnych cez rezidenčné, komerčné až po PPP projekty. V Obchodnom registri SR je spoločnosť zapísaná od augusta 1994 a k dnešnému dňu s počtom cca 800 zamestnancov patrí medzi najväčších zamestnávateľov v sektore stavebníctva na Slovensku. Skanska SK je súčasťou svetového koncernu Skanska, ktorý bol založený v roku 1897 vo Švédsku. Na stavebných trhoch pôsobí už 127 rokov.