Pätnásty ročník Festivalu vedy a techniky zanechal silné emócie

Semiautonómny prieskumno-detekčný robot, foto: Miloslav OfúkanýTohtoročný Festival vedy a techniky sa uskutočnil v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského počas Týždňa vedy v dňoch 8. – 10. november 2012. Súťažnú prehliadku vedecko-technických prác žiakov stredných a základných škôl, zorganizovala asociácia AMAVET za pomoci mnohých partnerov a priateľov, za čo im patrí veľké ĎAKUJEM.

O prestíži celoštátnej prehliadky projektov mladých vedátorov svedčí i fakt, že záštitu nad týmto podujatím prevzal prof. Douglas Dean Osheroff, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku. Tento výnimočný človek navštívil Slovensko v júni tohto roku, na pozvanie AMAVETu a s podporou Slovenských elektrární, a. s., člena skupiny Enel, aby u nás popularizoval vedu a techniku.

Spoločná záverečná fotka účastníkov 15. ročníka Festivalu vedy a techniky, foto: Miloslav Ofúkaný

Tri dni svoje projekty (celkovo ich bolo 68) obhajovalo spolu 103 súťažiacich z rôznych kútov Slovenska. So siedmymi projektmi sa 15. ročníka Festivalu vedy a techniky zúčastnilo aj 16 mladých ľudí, členov partnerských organizácií AMAVETu zo Španielska, Belgicka a Českej republiky, čím sa vytvoril priestor na vytvorenie medzinárodných priateľstiev. Od príchodu účastníkov, cez registráciu, otvárací ceremoniál s účasťou veľvyslancov Španielskeho a Belgického kráľovstva, prednášky až po samotnú prezentáciu súťažných projektov bolo cítiť obrovské nadšenie, snahu a emócie účastníkov ako aj radosť hodnotiteľov z toľkých kvalitných prác.

Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK odovzdáva prodekan pre rozvoj fakulty a informačné technológie  doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD., foto: Miloslav Ofúkaný

Všetko to vyvrcholilo záverečným ceremoniálom, na ktorom sa po predchádzajúcej porade hodnotiacej komisie predniesli dlho očakávané výsledky. Boli udelené nielen hodnotné vecné ceny, ocenenia dekana Prírodovedeckej fakulty UK a amerických profesijných organizácií, ale aj miestenky do európskych a celosvetových súťaží pre 25 súťažiacich s 18 projektmi. Emócie boli také silné, že zasiahli snáď každého prítomného na záverečnom ceremoniáli. Spokojnosť žiakov a študentov, ich učiteľov a rodičov zanechala v organizátoroch pocit, že aj cez náročnú prípravu je táto súťaž každý rok tou najzákladnejšou časťou úspechu mladých ľudí. Účasť na Festivale vedy a techniky ich učí nebáť sa vystúpiť z radov, tvoriť, experimentovať, zlepšovať sa a bojovať o svoje miesto medzi najlepšími mladými vedcami z celého sveta.

Cenu Slovenských elektrární Veronike Rondošovej a Lucii Féherovej odovzdáva predseda AMAVETu Ing. Jozef Ristvej, PhD., foto: Miloslav Ofúkaný

Ako bolo na festivale si môžete pozrieť vo fotogalérii AMAVETu alebo na záberoch nášho propagačného portálu.

Foto: Miloslav Ofúkaný

Zdroj článku: 
Sekcia: