Ministerstvo financií SR v čerpaní peňazí z ERDF pre OPIS neustále napreduje

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (SORO OPIS) v čerpaní prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) neustále napreduje.

Začiatkom marca bola vydaná tlačová správa, v ktorej MF SR informovalo o priebehu čerpania od začiatku roka 2012 do konca februára 2012. Aktuálne je čerpanie ku koncu marca 2012 na úrovni 111,95 mil. Eur z ERDF, čo je o 126,4 tis. Eur viac oproti plánovanej hodnote. Čerpanie OPIS z ERDF stúplo od konca februára do konca marca o 10,8 mil. Eur.

Aby bolo splnené pravidlo n+3 na rok 2012, vo výške 227,4 mil. Eur, tak do konca roka 2012 ostáva vyčerpať ešte 115,45 mil. Eur.

Čerpanie finančných prostriedkov pre Operačný program Informatizácia spoločnosti z Európskeho fondu regionálneho rozvoja ku koncu marca 2012, zdroj: informatizacia.sk

Zdroj článku: