Kunsthalle KIDS: Ako vyzerá hudba?

Kunsthalle KIDS: Ako vyzerá hudba? zdroj obrázka: Dom umenia / Kunsthalle BratislavaKunsthalle Bratislava pozýva na rodinný tvorivý program Ako vyzerá hudba?, ktorý sa uskutoční 11. marca 2017 o 10:00 v Kunsthalle LAB na Nám. SNP 12 (na rohu budovy) a súvisí s prebiehajúcou medzinárodnou výstavou Into the MU.

Aká je tvoja obľúbená hudba a čo všetko sa dá pomocou zvuku vyjadriť? Je hudbu vidieť a dá sa znázorniť pomocou obrazu? Spoločne si vyskúšame, ako sa dajú zvuky zaznamenávať a vytvoríme vlastné zvukové inštalácie.

Program na 60 až 90 minút je určený rodičom s deťmi od 4 do 10 rokov. Prihlášky s uvedením mena a veku dieťaťa prosím pošlite najneskôr vo štvrtok 9. 3. na vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk.

Vernisáž výstavy Into the MU, zdroj obrázka: Dom umenia / Kunsthalle Bratislava

Výstava Into the MU (od 17.02.2017 do 09.04.2017) sa zaoberá stvárnením pojmu „mu“, ktorý označuje absenciu, vypĺňajúcu objem. Na vysvetlenie „mu“ dobre poslúži koan (meditačný príbeh) čajovej šálky. Pri pohľade na šálku vidíme jej fyzickú podobu, pevný keramický materiál, jej tvar a obrysy. Dôležitejšie je však to, že vidíme prázdno v nej, oválnu dutinu, ktorá tvaruje jej podobu. Prázdny priestor je tou najdôležitejšou súčasťou šálky: je funkciou tohto predmetu. Pretože dôvodom jej existencie je prítomnosť prázdna. Prázdny priestor je základným prvkom, ktorý slúži na opísanie účelu a existencie šálky.

„Mu“ (nebytie) je v podstate stav medzi činnosťou a nečinnosťou. Napriek tomu „mu“ nemá žiadnu paralelu v západnej filozofii. Štyria zahraniční výtvarníci (Nathan Baker, Myriam El Haïk, Ciarán Walsh, Dušan Zahoranský) pozvaní na spoločnú výstavu Into the MU, napriek tomu, že sa zaoberajú inými výrazovými prostriedkami a majú iné zameranie, prijali pozvanie, aby preskúmali dimenzie tohto stavu z rôznych uhlov.

Sekcia: