Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK 2014

Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ŠVK PriF UK) sa uskutoční 9. apríla 2014 a je určená študentom bakalárskeho, magisterského, doktorandského štúdia (bez hodnosti PhD.) s prírodovedným zameraním práce podľa stanovených tematických okruhov.

PROMOSPRAVY.sk sú mediálnym partnerom ŠVK PriF UK 2014.

Viac informácií sa dozviete v našom PR článku.

Dátum a čas podujatia: 
streda, 9. apríl 2014 - 9:00 to 17:00