Aktivity v kartografii a Kartografická konferencia 2016

Kartografická spoločnosť SR

Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi a 22. ročník kartografickej konferencie sa uskutočnia od 20. do 21. októbra 2016 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

Vedecká konferencia je zameraná na aktuálne otázky a trendy z oblasti kartografie, geoinformatiky, geodézie a geografie. Nadväzuje na dlhoročnú tradíciu podujatia Aktivity v kartografii, čím poskytuje priestor rôznym odborníkom na prezentáciu svojich kartografických aktivít, ale zároveň ponúka možnosť prezentovať nové poznatky v uvedených vedeckých disciplínach a aplikačnej praxi.

Dátum a čas podujatia: 
štvrtok, 20. október 2016 - 8:30 to piatok, 21. október 2016 - 16:30