Fotoreportáž: Chladnejšie počasie pri Eurovei neubralo stretnutiu Toastmasters na kvalite

Pohľad do publika, foto: Miloslav OfúkanýDňa 6. septembra 2012 sa už po tretíkrát konalo stretnutie klubu Slovenskí Toastmasters pod holým nebom. Chladnejšie počasie pri Eurovei neubralo stretnutiu na kvalite, ba práve naopak. Rečníci, improvizátori aj hodnotitelia využili čas efektívne a tlmočili publiku svoje myšlienky, nápady, postrehy a odporúčania.

Predsedajúci Martin Huba, viceprezident klubu pre vzdelávanie, otvoril stretnutie, priblížil misiu Toastmasters a privítal hostí.

Martin Huba otvára stretnutie klubu Slovenskí Toastmasters, foto: Miloslav Ofúkaný

Moderátorom bol Michal Petruška, viceprezident klubu pre vzťahy s verejnosťou, ktorý predstavil program celého večera a následne uviedol rečníkov bloku pripravených prednesov.

Michal Petruška, foto: Miloslav Ofúkaný

Prvá reč "Prečo práve Vy..." v podaní Gabiky Čepičanovej bola podľa manuálu Zručný rečník 3 (Dostať sa k jadru veci). Gabika v nej opísala svoje skúsenosti z nadobúdania zručností v rečníckom klube, v ktorom boli a ostávajú mnohí členovia pre ňu vzorom.

Gabika Čepičanová, foto: Miloslav Ofúkaný

Ďalej nasledoval druhý pripravený prednes Veroniky Kultánovej "Kedy dávajú vašu show?" tiež podľa tretieho rečníckeho projektu. Veronika nás na základe prerozprávaného príbehu Truman show inšpirovala opustiť stereotypy, byť kreatívny a žiť vlastný život.

Veronika Kultánová, foto: Miloslav Ofúkaný

Andrej Mažáry si podľa manuálu Zručný rečník 7 (Prebádaj svoju tému) pripravil tému o prokrastinácii a pridal aj tipy ako sa jej zbaviť.

Andrej Mažáry, foto: Miloslav Ofúkaný

V bloku hodnotení pripravených prednesov ako prvá vystúpila Ivana Poláková, ktorá dala odporúčania Gabike Čepičanovej.

Ivana Poláková, foto: Miloslav Ofúkaný

Matej Opet, zručný rečník klubu Slovenskí Toastmasters, profesionálne zhodnotil reč Veroniky Kultánovej.

Matej Opet, foto: Miloslav Ofúkaný

Svoje postrehy k vystúpeniu Andreja Mažáryho krásne prítomným popísal František Kozáček, taktiež zručný rečník klubu.

František Kozáček, foto: Miloslav Ofúkaný

Blok improvizácií moderoval Martin Huba a ústrednou témou nepripravených prednesov bola škola a spomienky na ňu.

Martin Huba, foto: Miloslav Ofúkaný

Soňa Vigašová vykreslila ako vyzeral jej prvý školský deň na strednej škole.

Soňa Vigašová, foto: Miloslav Ofúkaný

Ivana Poláková mala za úlohu porozprávať o prvom školskom dni 3. september 2012, no otočila si to po svojom – zaspomínala na základnú školu.

Martin Huba a Ivana Poláková, foto: Miloslav Ofúkaný

"Ktorý bol ten učiteľ, ktorý ťa najviac ovplyvnil?," bola otázka pre tretieho dobrovoľníka a z publika sa jej chopil Marián Krátky. Bez prípravy začal rozprávať o 8. ročníku ZŠ a svoju reč zakončil poďakovaním pánovi učiteľovi Oravcovi.

Marián Krátky, foto: Miloslav Ofúkaný

Ostatným improvizátorom bol Matej Opet. Uviedol, že matematika ho z predmetov ako prvá ovplyvnila, no viac si však neskôr zamiloval dejepis.

Matej Opet., foto: Miloslav Ofúkaný

Na záver bloku nepripravených prednesov výkon zúčastnených improvizátorov vyhodnotil Miloslav Ofúkaný.

Miloslav Ofúkaný, foto: Matej Opet

V časti kvantitatívnych hodnotení ako prvý vystúpil Marián Smolík a upozornil na zbytočné slová, zakoktania, pazvuky.

Marián Smolík, foto: Miloslav Ofúkaný

Jana Šoucová sledovala slang, nespisovné výrazy, cudzie nesprávne slová, správnu výslovnosť a krásne slovenské vyjadrenia v prejavoch rečníkov a hodnotiteľov.

Jana Šoucová, foto: Miloslav Ofúkaný

Sústredenosť divákov počas stretnutia preveril kontrolnými otázkami strážca pozornosti Filip Číčel.

Filip Číčel, foto: Miloslav Ofúkaný

Prácu členov Toastmasters s časom zhodnotila Barbora Franeková.

Barbora Franeková, foto: Miloslav Ofúkaný

Celý večer súhrnne vyhodnotil zručný rečník Silvio Michal, ktorý dal kvalitnú spätnú väzbu predsedajúcemu, moderátorovi večera, hodnotiteľom pripravených rečí, moderátorovi a hodnotiteľovi improvizácií, kvantitatívnym hodnotiteľom.

Silvio Michal, foto: Miloslav Ofúkaný

Michal Petruška na základe hlasovania všetkých prítomných vyhlásil víťazov. František Kozáček sa stal najlepším hodnotiteľom, Soňa Vigašová najlepším improvizátorom a Andrej Mažáry najlepším rečníkom pripraveného prednesu.

zľava: František Kozáček, Soňa Vigašová, Andrej Mažáry, Michal Petruška, foto: Miloslav Ofúkaný

Ďalšie zábery zo stretnutia pod holým nebom sú uverejnené vo fotogalérii. O prvom podujatí rečníkov na otvorenom priestranstve sa dočítate viac v nasledovnej reportáži.

Klub Slovenskí Toastmasters sa teší na ďalšie stretnutie s ľuďmi, ktorí sa chcú zlepšovať v rečníckych a vodcovských schopnostiach. Najbližšie to bude už tradične v kaviarni Coffee&Co v Petržalke dňa 12. septembra 2012 o 19:00. Ak chcete sledovať novinky klubu, kliknite na jeho facebook stránku.

foto: Miloslav Ofúkaný, Matej Opet

Sekcia: