Doprava na bratislavskom Kamennom námestí tri mesiace bez semaforov

Pohľad na centrum Bratislavy a DunajDopravu na bratislavskom Kamennom námestí od prvého mája do konca júla 2012 nereguluje svetelná signalizácia. Na základe takmer mesačných odborných meraní o tom rozhodla v závere minulého týždňa pracovná skupina, v ktorej pôsobili zástupcovia magistrátu, dopravného podniku a dopravnej polície.

Správanie sa chodcov, vodičov osobných áut i prostriedkov hromadnej dopravy bolo monitorované pri zapnutej a vypnutej cestnej svetelnej signalizácii. Počas meraní neboli zistené žiadne nebezpečné, mimoriadne situácie, ktoré by mohli vyústiť do kolízie chodcov s vozidlom či električkou.

Záverečná analýza správania sa účastníkov cestnej premávky preto odporučila kompetentným inštitúciám pristúpiť k organizácii dopravy v okolí bratislavského Kamenného námestia, a to bez použitia svetelnej signalizácie. Nová situácia má prispieť k zlepšeniu dopravnej priepustnosti územia a zároveň nezníži bezpečnosť chodcov.

foto: bratislava.skStav, kedy bude na námestí v Starom meste vypnutá svetelná signalizácia, bude trvať tri mesiace a počas ktorých budú odborní zamestnanci samosprávy, policajti monitorovať správanie sa chodcov a taktiež vodičov. V prípade, že by došlo k nebezpečnému ohrozovaniu chodcov, magistrát okamžite tento režim zruší a vráti sa k modelu, kedy správanie sa účastníkov dopravy regulujú semafory.

Bratislavský magistrát v tejto súvislosti okrem iného upozorňuje vodičov, že maximálna povolená rýchlosť je dopravným značením upravená na 30 km/h. Vo vzťahu k chodcom zasa apeluje na väčšiu opatrnosť, hlavne čo sa týka ich povinnosti dať prednosť prichádzajúcej električke.

Vodiči električiek pritom boli poučení, aby Kamenným námestím prechádzali s opatrnosťou a maximálnou ohľaduplnosťou voči rodičom s deťmi, starším občanom a zdravotne hendikepovaným občanom (slepcom, vozičkárom).

Zdroj článku: