Chceme pri Chorvátskom ramene mestský park, cyklotrasy a nie štvorprúdovú cestu

Prezentácia 4-prúdovky na Magistráte hl. mesta SR Bratislavy dňa 22. apríla 2013, zľava: Tibor Schlosser, Peter Ivan, Ingrid Konrád, Milan Ftáčnik, Ľubomír Andrassy, foto: Miloslav OfúkanýDňa 24. júna 2013 sme v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca odovzdali petíciu na verejnej prezentácii hlavného mesta k príprave podmienok urbanisticko-architektonickej súťaže na riešenie územia pri Chorvátskom ramene, na ktorom sa zúčastnil primátor Milan Ftáčnik, hlavný dopravný inžinier Tibor Schlosser, architektka mesta Ingrid Konrád a generálny riaditeľ spoločnosti METRO Bratislava Peter Ivan.

Dôvodom predčasného odovzdania petície bol fakt, že sa začalo pracovať na podmienkach súťaže, ale doteraz si ani starosta Petržalky, ani primátor hlavného mesta neoverili skutočný názor Petržalčanov na využitie tohto územia. Zástupcovia petície sa preto rozhodli odovzdať doteraz vyzbieranú časť petície, ktorá má doteraz cca 15 000 signatárov (6139 podpisov v papierovej verzii a 9040 elektronických podpisov).

Primátor pri prevzatí petície verejne prisľúbil, že 4-prúdová cesta nebude v podmienkach súťaže. Zároveň Vás informujeme, že sme požiadavky petície písomne zaslali na magistrát a participáciu verejnosti sme dali aj do podmienok súťaže.

Pokračujeme v zbere podpisov. Cieľom petície je dosiahnuť najmenej 7635 papierových podpisov, čo je počet hlasov, ktorým bol zvolený starosta Bajan. Petržalský starosta totiž dodnes nepodporil Petržalčanov v ich požiadavke vybudovať v rekreačnej zóne pri Chorvátskom ramene mestský park a cyklotrasy, a nie cestu pre autá. Zároveň ho zúčastnení občania kritizovali, že sa vyhýba účasti na diskusii o štvorprúdovej ceste a na verejných prezentáciách, týkajúcich sa takmer 4 kilometrového úseku Petržalky.

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá
Foto: Miloslav Ofúkaný

Zdroj článku: