Česká firma SmartGIS začína ponúkať svoje produkty a služby na Slovensku

Logo spoločnosti SmartGIS s.r.o.Olomoucká spoločnosť SmartGIS s.r.o. už takmer osem rokov úspešne pôsobí na území Českej republiky v oblasti geoinformačných technológií. Od roku 2004 ponúka firma svojim zákazníkom na mieru profilované riešenia a služby vo forme softvérových a kartografických produktov. V týchto dňoch začína svojou ponukou intenzívne oslovovať aj cieľovú skupinu zo Slovenska.

SmartGIS je dynamická firma s bohatými skúsenosťami, ktorá sa realizuje predovšetkým na poli kompletných databázových a geoinformačných systémov pre potreby archeológie, pamiatkovej starostlivosti a archívov. Svojimi riešeniami prináša nové rozmery do počítačového sveta archeológie, kde použité programové prostriedky dokážu vyhovieť vysokým nárokom archeológov a historikov na ucelenosť, správnosť a dostupnosť širokého spektra informácií, vzťahujúcich sa k archeologickému výskumu.

V odbore ďalšie významné riešenie firmy predstavuje verejná doprava, interaktívne dopravné systémy a dopravné podniky. Spoločnosť sa venuje tvorbe rôznych digitálnych a interaktívnych máp, schém, analýzam dostupnosti či vytváraniu aplikácií na mieru.

Schéma siete MHD v centre Olomouca a okolí vytvorená spoločnosťou SmartGIS s.r.o., zdroj: SmartGIS

Produkty od SmartGIS sú v súlade s európskou smernicou INSPIRE, pravidlami Českého úradu zememeračského a katastrálneho a zodpovedajú samozrejme aj českým technickým normám ČSN. Konkrétna ponuka je vyhotovená komplexne tak, aby výstupom bolo vždy ucelené riešenie či služba s čo možno najmenšími nárokmi na koncového užívateľa. Mobilná aplikácia spoločnosti spolupracuje so všetkými zariadeniami ako sú tablety, smartfóny s operačnými systémami iOS (iPhone) a Android.

Konateľ spoločnosti Mgr. Milan Jindáček sa vyjadril o poslaní firmy nasledovne: „Geoinformatika má obrovský potenciál. Snažíme sa preto o jeho maximálne využitie. Sme nielen oboznámení s najnovšími technológiami a trendmi, my sa ich snažíme aj funkčne implementovať do každodennej reality všetkých tak, aby s nimi boli ľudia schopní efektívne a produktívne pracovať bez akéhokoľvek pozastavovania sa. Snažíme sa maximálne orientovať na požiadavky každého zo zákazníkov, lebo sú jedinečné a my sme tu od toho, aby sme sa prispôsobili. Našou devízou je individuálny prístup, založený na jednoduchosti. Dá sa s nami rozprávať aj dohodnúť.“

V súvislosti s cieľom ponúknuť kvalitné produkty a služby aj záujemcom zo Slovenska, spustila spoločnosť SmartGIS v týchto dňoch slovenskú verziu svojho webového sídla na www.smartgis.sk. Aktuálne informácie a novinky zo života firmy nájdete taktiež na jej facebook stránke.

Zdroj článku: