Bratislavská samospráva otvorí počas štrajku učiteľov centrá voľného času

Bratislavská samospráva prijala viacero opatrení, ktoré súvisia s ohláseným štrajkom učiteľov. Mesto tak reaguje nielen na požiadavky rodičov školou povinných detí, ale i verejný apel ministra školstva Dušana Čaploviča, aby samosprávy ako zriaďovatelia materských, základných škôl, konali aktívne pri využití alternatívnych možností zapojenia žiakov do mimoškolských, voľnočasových aktivít počas štrajku.

Slovenská metropola od pondelka (26. november) otvorí päť celomestských centier voľného času (CVČ) pre rodičov tých detí, ktorí nebudú mať inú možnosť pre bezpečnú, profesionálnu starostlivosť o dieťaťa v priebehu pracovného dňa. Centrá budú fungovať v prázdninovom režime, kedy rodič bude môcť od 8.00 do 16.00 hod. umiestniť dieťa do voľnočasového zariadenia mesta. Tento mimoriadny krok samosprávy vo vzťahu k rodičom nebude spoplatnený, za umiestnenie dieťaťa nebudú rodičia platiť žiaden poplatok, s výnimkou poplatku na zabezpečenie stravy.

Riaditelia bratislavských CVČ boli usmernení, aby zabezpečili stravu pre umiestnené deti v rámci tých školských jedální, ktoré nebudú zapojené do štrajku. Na základe rozhodnutia primátora Milana Ftáčnika bol zriadený mestský krízový štáb, ktorý bude monitorovať situáciu v rámci celej metropoly.

Samospráva hlavného mesta tiež otvorí od pondelka „dennú dielňu“ v budove magistrátu na Primaciálnom námestí. Denná dielňa je určená pre deti zamestnancov hlavného mesta, ktoré pre štrajk učiteľov nebudú môcť byť umiestnené v školskom zariadení.

Zdroj článku: