Bratislava – Nové Mesto vyhlásilo súťaž o NAJ babičku a dedka 2013

Elena Procházková – Babička Nového Mesta 2012, foto: banm.skBratislavské Nové Mesto aj tento rok hľadá „naj“ starých rodičov v mestskej časti. Pokiaľ vlani súťažili o prestížny titul iba novomestské babičky, tentoraz budú mať svoju kategóriu aj dedkovia.

Druhý ročník súťaže vyhlásil starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. „Prihlásiť sa budú môcť všetky babičky, ktoré majú 60 rokov a viac, u dedka je to 62 rokov a viac. Podmienkou je mať aspoň jedno vnúča,“ povedal starosta Rudolf Kusý.

Porota súťaže Babička a Dedko mestskej časti Bratislava – Nové Mesto bude hodnotiť prezentáciu umu, šikovnosti, zručnosti i bohatých skúseností novomestských seniorov. Súťažiaci budú hovoriť aj o svojom vzťahu k vnúčatám a budú môcť s nimi aj vystúpiť pri nejakej aktivite, ktorá je im blízka. Na víťazov čaká cena starostu – finančná hotovosť 500 Eur.

Súťažiaci sa musia prihlásiť písomne. „Môžu to však za nich urobiť aj ich deti, vnúčatá, prípadne známi či susedia, ktorí poznajú zaujímavých starých rodičov,“ povedala Gabriela Vojtechová, ktorá vedie oddelenie sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto.

Prihláška sa dá vyzdvihnúť priamo na oddelení sociálnych služieb (telefón 02/49 253 130, 02/49253 377), alebo stiahnuť pre babičku, dedka. Po vyplnení je potrebné prihlášku poslať na adresu: Miestny úrad, Junácka 1, 832 91 Bratislava s označením „Súťaž“. Uzávierka prihlášok do obidvoch súťaží je 31. augusta 2013.

Pozrite si fotogalériu z finále minuloročnej súťaže Babička Nového Mesta 2012, foto: banm.sk

Finále sa uskutoční v októbri tohto roku pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Minulý rok získala titul Babička mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 63-ročná Elena Procházková z Klubu dôchodcov Zlatý dážď na Račianskej ulici.

Pozn. redakcie: K súťaži si môžete stiahnuť a vytlačiť plagát.

Zdroj článku: