StaraLubovna.sk

Subscribe to kanál správ StaraLubovna.sk
Aktualizácie: pred 1 min 10 s

O z n á m e n i e o začatí konania 3388/23

13. november 2023
O z n á m e n i e o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie CSS spevnené plochy
Kategórie: Samospráva

Debarierizácia Kultúrneho domu v Starej Ľubovni

13. november 2023
Cieľom projektu je sprístupnenie kultúrnych podujatí a priestorov Kultúrneho domu v Starej Ľubovni znevýhodnenej skupine osôb – osobám so zdravotným postihnutím.
Kategórie: Samospráva

Verejná vyhláška 1420-23-4 ECCOM

8. november 2023
Stavebné povolenie stavby: "Viacgeneračné radové rodinné domy- SO 07 – Vnútroareálové komunikácie a parkovacie plochy, SO 08 – chodníky, SO10 – Prípojka dažďovej kanalizácie “
Kategórie: Samospráva

Ján Hnatko

6. november 2023
Kategórie: Samospráva

SÚŤAŽ V ZBERE ŠIŠIEK A GAŠTANOV

3. november 2023
Kategórie: Samospráva

Juraj Sarvaš

2. november 2023
Kategórie: Samospráva

Stránky