3D tlač a QGIS fórum na konferencii OSSConf 2019

logo konferencie OSSConf 2019, autori: Rudolf Blaško, Peter ŠtrbaOd 2. do 4. júla 2019 bude v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity prebiehať 11. ročník konferencie OSSConf (Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach). Okrem tohtoročnej nosnej témy 3D tlač sa v meste pod Dubňom prvýkrát na Slovensku uskutoční stretnutie používateľov mapového programu QGIS – QGIS fórum. Pokiaľ máte záujem prezentovať svoje skúsenosti, pošlite prosím abstrakt príspevku najneskôr 7. 6. 2019.

OSSConf 2019 organizuje Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v spolupráci s Asociáciou pre mládež, vedu a techniku klub č. 962, Česko-slovenským združením užívateľov TeXu a Spoločnosťou pre otvorené informačné technológie. Odborné podujatie je bez vložného a môžete sa ho zúčastniť aktívne ako autor alebo pasívne ako divák.

Od autorov sa prijímajú príspevky do 8 odborných blokov (3D tlač, Open Data, Open GIS, Open Hardware, OSS vo vzdelávaní, QGIS, TeX a jeho priatelia, Vývoj OSS), posielané na adresy ossconf@frcatel.fri.uniza.sk, ossconf@amavet962.org v dvojakom režime: nerecenzované príspevky (uverejnené len abstrakty prednášok) a recenzované príspevky (budú posudzované dvomi nezávislými recenzentmi a uverejnené v CD zborníku). Príspevky môžu byť spracované v českom/slovenskom (šablóna) alebo anglickom jazyku (šablóna). Maximálna dĺžka príspevku je 8 strán. Prijímajú sa len príspevky spracované podľa predpísaných šablón. Prijaté recenzované príspevky budú uverejnené v plnom znení. Konferenčný zborník bude vydaný na CD s prideleným ISBN spolu s tlačeným zborníkom abstraktov.

Termíny a formáty:

  • abstrakty príspevkov (recenzované aj nerecenzované) v TXT a kódovaní UTF-8: piatok 7. júna 2019
  • recenzované príspevky v TeX/LaTeX a PDF: utorok 18. júna 2018

Počas konferencie sa uskutočnia dve sprievodné podujatia:

  • 2. júla – Missing Maps mapathon Žilina #5
  • 4. júla – QGIS fórum – stretnutie slovenských používateľov mapového programu QGIS (QGIS Slovak User Group), srdečne sú vítaní aj českí užívatelia QGIS

Ak máte záujem zúčastniť sa (aktívne alebo pasívne), prosím vyplňte prihlášku na konferenciu.

Zdroj článku: 
Zdroj obrázkov: 
Sekcia: 
Lokalizácia: 

Facebook Comments Box