Zmeny a novinky v grafikone vlakovej dopravy 2011/2012

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) uskutočňovala tvorbu grafikonu vlakovej dopravy (GVD) v spolupráci s hlavným parnerom a správcom železničnej infraštruktúry spoločnosťou ŽSR. Prihliadalo sa pri nej i na požiadavky vyšších územných celkov a miestnych samospráv, s ktorými sa uskutočnila séria rokovaní vo všetkých regiónoch. Podľa možností a s ohľadom na celkovú obslužnosť v regióne sa zohľadňovali ich požiadavky tak, aby vyhovovali väčšine cestujúcich. Uspokojiť všetky požiadavky ale nebolo možné  kvôli technickým, technologickým a infraštruktúrnym limitom.

Harmonizácia dopravy

Pri  polohovaní  a frekvencii spojov sa brala do úvahy predovšetkým ich vyťaženosť, súbežnosť s autobusovou dopravou a prípojovosť. Na vybraných tratiach sa harmonizoval cestovný poriadok a nastavil striedavú ponuku dopravnej obslužnosti vlakmi a autobusmi a rozšíril sieť prípojov vlak-autobus a autobus-vlak.

Rámce nového GVD

Výkony ZSSK v novom GVD vychádzajú z  desaťročnej zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme medzi štátom a ZSSK, ktorá bola uzatvorená v decembri 2010. Dodatkom k zmluve by si mal štát pre rok 2012 objednať 29,35 mil. vlakokilometrov(vlkm) za 199,34 mil. €. Objem 29,35 mil. vlkm zahŕňa redukciu, ktorá sa už uskutočnila tento rok, ako i prevzatie dopravných výkonov ZSSK súkromným subjektom na trati Bratislava - Komárno v objeme 947 tisíc vlkm od 4. marca 2012 a taktiež vyňatie výkonov IC vlakov zo zmluvy zo štátom od 1. januára 2012 v objeme 1,126 mil. vlkm.

Medzištátna doprava

 • súpravy Pendolino nahradia ČD vo vlakoch SC Slovenská strela klimatizovanými vozňami vyššej kategórie
 • súpravy Pendolino budú dvakrát do týždňa pokračovať na trase z Prahy do Ostravy až po Žilinu a späť
 • nový vlak Horehronec pôjde z Břeclavi cez Bratislavu do Banskej Bystrice a vo vybraných obdobiach až do Košíc
 • rozšíri sa kapacita autovozňov  vo vlakoch euronight  medzi Košicami a Prahou a radenie výhradne spacích vozňov
 • zruší sa letný vlak Nesebar medzi Prahou – Bratislavou – Burgasom

Vnútroštátna diaľková doprava

 • IC vlaky budú fungovať na komerčnej báze bez cien regulovaných štátom
 • zavádza sa nový IC vlak Chopok v nedeľu medzi Bratislavou a Košicami
 • zavádza sa nový pár rýchlikov Tajov medzi Bratislavou a Banskou Bystricou

Regionálna doprava

 • modernizácia regionálne dopravy, postupné nahrádzanie starých koľajových vozidiel novými súpravami tzv. eurovlakmi (elektrické poschodové jednotky, dieselové a push-pull jednotky) vo všetkých slovenských regiónoch, v roku 2011 ich bolo uvedených 10, v roku 2012 príde ďalších 16 súprav a dve moderné lokomotívy
 • zavedenie taktovej prímestskej dopravy (napr. Košice - Čierna nad Tisou), prípadne zahustenie taktu (Bratislava -Trnava, Bratislava - Galanta)
 • zrušenie náhradnej autobusovej dopravy na trase Šaľa-Neded (vlaky tam boli zrušené už v GVD 2010/11)
 • zastavenie dopravy na TREŽ (Trenčianskej elektrickej železnici), ktorú preberá záujmové združenie vytvorené obcou Trenčianská Teplá, mestom Trenčianske Teplice a občianskym združením prevádzkujúcim Čiernohronskú lesnú železnicu

Nová kvalita dopravy a  cenotvorba v IC vlakoch

Od 1. januára 2012 budú IC vlaky na trase medzi Bratislavou a Košicami prevádzkované ako komerčné vlaky ZSSK mimo zmluvy o dopravných výkonoch vo verejnom záujme, ktorú má spoločnosť uzavretú so štátom. Pre tieto vlaky pripravila ZSSK samostatnú tarifnú politiku. Cestovné vrátane rezervácie miesta bude v štyroch cenových kategóriách a troch rôznych cenových úrovniach, osobitne pre 1. a 2. vozňovú triedu. Výška cien bude závisieť od obsadenosti spojov a doby  nákupu cestovného lístka. Čím skôr si cestujúci  cestovný lístok kúpi, tým bude lacnejší, podobne ako v leteckej doprave. Cestovné lístky si bude možné kúpiť v pokladniciach, cez internet, a vo vlaku za príplatok 1,50 €, ale bez nároku na sedenie. Predpredaj na IC vlaky, jazdiace podľa nových taríf, sa začne od 9. decembra 2011. V 1. triede bude súčasťou ceny lístka nápoj (káva, čaj, minerálka) a denná tlač.

Zdroj článku: