Žiaci môžu prihlásiť svoje projekty na Festival vedy a techniky 2013

Festival vedy a techniky v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, foto: AMAVETAMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku realizuje počas 10. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku prehliadku vedeckých prác mladých ľudí pod názvom Festival vedy a techniky (FVaT). Celonárodné kolo 16. ročníka festivalu sa uskutoční od 14. do 16. novembra 2013 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) v pavilóne B1.

FVaT je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-výskumných a technických projektoch žiakov základných a stredných škôl plus mládeže do 20 rokov, ktorý sa koná každoročne v mesiaci november na akademickej pôde PriF UK. Počas troch dní prebieha jedinečné stretnutie mladých ľudí z rôznych kútov Slovenska, ktorí prezentujú svoje projekty formou panelovej prezentácie pred hodnotiacou komisiou, zloženou z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov..

Na FVaT 2013 prijali pozvanie aj predstavitelia partnerských organizácii AMAVETU z Belgicka, Španielska, Českej republiky a Ruska, čím sa vytvárajú dobré podmienky na výmenu skúseností a nadväzovanie medzinárodného priateľstva medzi mladými ľuďmi s podobnými záujmami.

Záštitu nad podujatím má prof. Ján Vilček, držiteľ prestížneho ocenenia za technologický pokrok – National Medal of Technology and Innovation, ktoré si prevzal z rúk amerického prezidenta Baracka Obamu vo februári 2013.

Tohtoročnému celoštátnemu kolu budú predchádzať až štyri krajské kolá v piatich mestách – Žilina, Lučenec, Banská Bystrica, Košice a Bratislava. Víťazi krajských festivalov budú mať zaručenú účasť na celoslovenskej súťaži, v rámci ktorej sú medzi cenami aj vstupenky na:

  • INTEL ISEF 2014 (International Science and Engineering Fair), Los Angeles, California v USA,
  • I-SWEEEP (International Sustainable World – Energy, Engineering, Environment Project Olympiad), Houston, Texas v USA,
  • národné európske súťaže a prehliadky v Belgicku, Španielsku, Česku a Rusku.

Žiaci môžu svoje projekty v rámci krajského kola či celoslovenského Festivalu vedy a techniky prihlasovať na webovej stránke Festivalu vedy a techniky, kde nájdu kompletné informácie. Najlepšie spomedzi prihlásených projektov postúpia na celoslovenské kolo súťaže. Registrácia je spustená od 6. septembra a trvá do 20. októbra 2013.

Možnosť zúčastniť sa na FVaT je silnou motiváciou a príležitosťou pre mladých autorov projektov otvoriť sa novým inšpiráciám, priateľstvám a tvorivosti. Pomáhame im naplniť ich predstavy zo všetkých síl, pretože veríme, že podporovať rozvoj vzdelávania a záujem o vedu sa oplatí. Poznanie je jedinou zárukou dlhodobého rozvoja krajiny a jej prosperity.

Pozrite si fotogalériu z 15. ročníka FVaT, ktorý sa konal 8. – 10. 11. 2012 na PriF UK.

Zdroj článku: