Výsledky súťaže Kultúrna pamiatka roka 2010

Už šiesty ročník súťaže Kultúrna pamiatka roka dnes vyhlásili Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s SPP a Nadáciou SPP. Slávnostné odovzdávanie cien Fénix za najväčší prínos pre ochranu slovenských pamiatok sa uskutočnilo v Dvorane Ministerstva kultúry SR, v Bratislave.

Do súťaže Kultúrna pamiatka roka 2010 sa mohli prihlásiť všetci vlastníci národných kultúrnych pamiatok na Slovensku, ktorých obnova sa ukončila v roku 2010. Mnohé z nich boli zrekonštruované aj vďaka grantovému programu Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“ a partnerom programu, SPP a Nadácii SPP.

Odborná porota nominovala osemnásť projektov. Titul Kultúrna pamiatka roka 2010 získali štyri projekty v kategórii obnovy a reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky: reštaurovanie stredovekého súsošia Golgoty a svätyne v rímskokatolíckej Bazilike sv. Egídia v Bardejove, reštaurovanie Hlavného oltára nanebovzatia Panny Márie a Bočného oltára Panny Márie Škapuliarskej v rímskokatolíckom kostole sv. Mikuláša biskupa v Domaniži, komplexná stavebná obnova a reštaurovanie meštianskeho domu na Kammerhofskej ul. č. 16 v Banskej Štiavnici a komplexná obnova veľkého Apponyiovského kaštieľa a knižnice ako aj kaštieľskeho parku v Oponiciach.

V oblasti kultúrneho dedičstva je Kultúrna pamiatka roka jediná cena, ktorá je spojená aj s finančným ocenením venovaným vlastníkom pamiatok. Okrem titulu Kultúrna pamiatka roka 2010 prevzal každý ocenený od člena predstavenstva SPP Vladimíra Klimeša aj šek vo výške 8 300 eur.

Vďaka grantovému programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom a partnerom programu, SPP a Nadácii SPP získalo doteraz finančný príspevok už takmer 200 národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Mnohé z nich sa nachádzajú v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. Nový reprezentatívny vzhľad a často aj nové možnosti využitia tak nadobudli mnohé hrady, kaštiele, kúrie, kostoly, kláštory ale aj hnuteľné cenné pamiatky ako sú obrazy, oltáre a iné," zdôraznil Vladimír Klimeš, člen predstavenstva SPP.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) je nadnárodná energetická spoločnosť a spoľahlivý dodávateľ energií a služieb. SPP priamo nadväzuje na viac ako 150-ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. Víziou spoločnosti je byť jednou z vedúcich energetických skupín v strednej a východnej Európe so silnou dôverou zákazníkov a obchodných partnerov. SPP poskytuje spoľahlivé a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby na Slovensku aj na medzinárodných trhoch. Spoločnosť ponúka riešenia pri úspore energií a podporuje iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj. Akcionármi SPP sú Slovenská republika prostredníctvom Fondu národného majetku SR (51 %) a spoločnosť Slovak Gas Holding B.V. (49 %), konzorcium spoločností E.ON Ruhrgas AG a GDF SUEZ.

Nadácia SPP je neziskovou organizáciou, ktorú 19. novembra 2002 založil Slovenský plynárenský priemysel, a.s., na rozvoj občianskej spoločnosti a poskytovanie pomoci ľudom v ťažkých životných situáciách. Nadácia SPP sa zaujíma o aktívnych ľudí, ktorí majú schopnosť meniť život okolo seba, ale aj o ľudí, ktorí sú znevýhodnení a potrebujú pomoc. Činnosť Nadácie SPP odráža úsilie o skvalitňovanie spoločenskej zodpovednosti v podnikaní.

Zdroj článku: