Vyhlásenie SPO k novele Zákona o povinnosti k hláseniu pobytu mimo štátu

Strana Práv Občanov (SPO) vyzýva ministra vnútra Roberta Kaliňáka, aby dal okamžite zrušiť novelu zákona o povinnosti hlásiť pobyt občanom, ak sa zdržujú mimo územia Slovenskej republiky viac ako 90 dní, pod hrozbou pokuty.

SPO považuje tento návrh za „totalitnú buzeráciu“ a priškrcovanie práv občanov nasadzovaním náhubku povinností pod hrozbou sankcií. Ak chcel minister vnútra vytvoriť sankčný systém na sledovanie pobytu rôznych gangstrov a kriminálnikov, ktorí utiekli alebo ešte len utečú zo Slovenska pred trestami, tak rozhodne môžeme tvrdiť, že takýto typ ľudí vám tú pokutu nikdy nezaplatí a je to príliš drahá cena, aby na to doplatili všetci občania štátu.

SPO sa domnieva, že obmedzovanie základných slobôd, ako je sloboda pohybu garantovaná v slobodách Európskej únie, je zo strany Slovenska voči vlastným občanom takouto novelou oslabovaná. Argumenty o povinnostiach voči Sociálnej poisťovni a iným úradom, alebo potrebou doručovať dokumenty je na nižšej úrovni, ako sú základné ľudské práva a zároveň sloboda pohybu.

SPO sa domnieva, že občania Slovenska už môžu v tomto prípade využiť článok 32 Ústavy Slovenskej republiky, a to je právo na odpor: „Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.„

Veronika Machová – poverená hovorkyňa prípravného výboru SPO

Zdroj článku: