Vláda SR schválila realizáciu opatrení na podporu hospodárskeho rastu založeného na vedomostnej ekonomike

Logo Minervy 2.0, zdroj: wikimedia.orgVláda SR na svojom dnešnom (30.11.2011) zasadaní schválila Harmonogram realizácie stratégie Minerva 2.0 (pozn. redakcie: súboru opatrení na podporu hospodárskeho rastu založeného na vedomostnej ekonomike) a vyjadrila mu jednohlasnú podporu.

Podľa slov predkladateľa materiálu podpredsedu vlády a ministra financií SR Ivana Mikloša „Slovensko nemôže byť len montážnou halou Európy. O potrebe vedomostnej ekonomiky vie košato rozprávať kadekto. Som rád, že schválený dokument je sadou konkrétnych opatrení s presným plánom ich realizácie. Prvé hmatateľné výstupy týchto krokov by sme mali vidieť už v prvej polovici nasledujúceho roku.“

Stratégia Minerva bola vypracovaná Splnomocnencom vlády SR pre vedomostnú ekonomiku Martinom Brunckom a jeho tímom. Podľa Bruncka „je najvyšší čas prestať rozprávať o podpore ekonomiky založenej na inováciách a začať konať. Minerva je jedným z takýchto krokov. Vďaka patrí všetkým inštitúciám verejnej správy, akademickej obce, ale i nezávislým odborníkom, ktorí nám pri príprave pomáhali a zaviazali sa akčné plány realizovať. Najnáročnejšia práca sa len začína. Bola nastavená výborná úroveň spolupráce, preto viem, že v realizácii našich plánov budeme mimoriadne efektívni.“

Na realizácii stratégie Minerva budú participovať ministerstvá školstva, hospodárstva, vnútra, zahraničných vecí a Slovenská akadémia vied. Stratégia má taktiež silnú podporu zamestnávateľských a odborových združení. Minerva prináša 26 konkrétnych opatrení pre zlepšenie vzdelávania, vedy a inovatívneho podnikania a podpory interakcie medzi týmito oblasťami. Cieľom Minervy je vybudovať na Slovensku ekonomiku založenú na domácich nápadoch a inováciách, ktoré vytvoria kvalitné a stabilné pracovné miesta a hospodársky rast. Už v budúcom roku bude v rámci Minervy spustený systém inštalačných grantov pre mladých vedcov a systém na prilákanie svetovej vedeckej špičky na Slovensko. Rozbehne sa práca na vytvorení systému technologického transferu, ktorý zabezpečí rýchly prenos nápadov z hláv vedcov a laboratórií na výrobné linky. Nový medzinárodný systém technologických inkubátorov vytvorí základ pre rast mladých inovatívnych firiem s odvážnymi nápadmi. Ako doplnil Bruncko: „Pre trvalo udržateľný rast a pracovné miesta, ktoré nás za pár rokov neopustia, potrebujeme, aby na Slovensku vznikali firmy, ako je Skype či Google. Tieto opatrenia sú prvým krokom týmto smerom.“

Martin Jaroš, hovorca ministra financií

Zdroj článku: