VIDEO: Jiří Lebiš – Lumbricofóbia je strach z dážďoviek

Body: 

Jiří Lebiš –  Lumbricofóbia je strach z dážďoviek, foto: Miloslav OfúkanýStretnutie klubu Slovenskí Toastmasters dňa 11.09.2013 v priestoroch Coffee&Co na ul. Laurinská 5 v Bratislave. Témou bloku nepripravených prejavov bol Strach a moderátorka improvizácií vybrala pre rečníkov niekoľko fóbií. Mali popísať ich symptómy, akých ľudí najčastejšie postihujú, kde sú najviac rozšírené a prípadne navrhli liečbu. Jiří LEBIŠ mal hovoriť o strachu z dažďa alebo zmoknutia (Pluviofóbia), no jeho improvizácia bola o strachu z dážďoviek (Lumbricofóbia).


kamera: Róbert NAGY, strih: Miloslav OFÚKANÝ, copyright: GeoCommunity 2013

Názov videogalérie: