V4 pripravuje spoluprácu v oblasti obrany a bezpečnosti

Krajiny V4, zdroj mapa: mod.gov.skKrajiny V4 možno čaká spoločná budúcnosť v obrannej a bezpečnostnej politike. Priestor na spoluprácu bude hľadať medzinárodný projekt DAV4, ktorý vznikol z iniciatívy Slovenskej atlantickej komisie.

Záštitu nad ním prevzal minister zahraničných vecí Mikuláš Dzurinda. Projekt, ktorý predstavila včerajšia medzinárodná konferencia SMART SECURITY v Bratislave, bude analyzovať možnosti regionálnej spolupráce krajín V4 v oblasti obrany a bezpečnosti. Jeho súčasťou je medzinárodná expertná skupina, ktorá prinesie vládam krajín V4 konkrétne odporúčania pre vzájomnú spoluprácu.

V súčasnej ekonomickej situácii je zoštíhľovanie štátnych rozpočtov trendom nielen v našom regióne, ale aj v celej Európe a USA. Rozpočtové škrty sa nevyhnutne týkajú aj obrany a bezpečnosti. Takéto zásahy však môžu mať vážny dopad na bezpečnosť a obranyschopnosť krajiny.

O tom ako prekonať podobné výpadky vo financovaní včera diskutovali európski experti a predstavitelia ministerstiev obrany a zahraničných vecí krajín V4. „Medzinárodná spolupráca je nevyhnutnosť,“ zdôraznil na konferencii minister zahraničných vecí Mikuláš Dzurinda. „Je to jediná efektívna cesta, ako v súčasnej situácii priniesť nové a lepšie riešenia. S potešením som prevzal záštitu nad výskumným projektom Slovenskej atlantickej komisie. Pevne verím, že prinesie rámec spoločného postupu V4 v oblasti spoločnej obrany.

Aby sme boli efektívni, potrebujeme sa o niektoré spôsobilosti podeliť a rozvíjať ich spolu,“ doplnil prezident SAC a člen expertnej skupiny DAV4, Rastislav Káčer. „Za najperspektívnejšiu oblasť na spoluprácu považujem vzdelávanie a integrovanú ochranuvzdušného priestoru, čo je jedna z kľúčových oblastí národnej suverenity a bezpečnosti.“ Rastislav Káčer vidí potenciál aj v ďalších oblastiach ako napríklad technický pokrok, či spravodajská spolupráca: „Ide predovšetkým o schopnosť zachytiť všetky možné negatívne trendy. To sa nedá uskutočniť bez veľmi úzkej spravodajskej a zahranično-politickej spolupráce. Tu by malo dôjsť k veľmi výraznej intergrácii a spolupráci,“ uzavrel R. Káčer.

Zdroj článku: