V Eurovei prebieha vzdelávací program Prvé detské mesto povolaní na Slovensku

putovná expozícia Prvé detské mesto povolaní na Slovensku, zdroj: eurovea.skObčianske združenie Eduplex, ktorého zámerom je príprava a realizácia projektov prispievajúcich k lepšej orientácii detí vo svete profesií, otvorilo 1. júna 2013 v bratislavskom Starom Meste putovnú expozíciu Prvé detské mesto povolaní na Slovensku. Ide o vzdelávací program pre deti od 6 do 14 rokov, ktorý prebieha v obchodnom centre Eurovea na 1. poschodí pri pokladniach kina až do 20. novembra 2013 v čase od 10:00 do 19:00.

Projekt sa realizuje pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Milana Ftáčnika a odborným garantom je Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR. Cieľom putovnej expozície je postupne dosiahnuť pôsobnosť vo všetkých regiónoch Slovenska.

V rámci edukačného projektu majú deti možnosť spoznať rozmanité formy sebauplatnenia v pracovnom svete dospelých. Prostredníctvom konkrétnych povolaní sa praktickým spôsobom oboznamujú s rôznymi profesiami, ktoré jednotlivé firmy prezentujú. Deti sa naučia, ako funguje reálny život a povolania v ňom, nazrú do zákulisia stredných škôl, povolaní, vyskúšajú si prácu predavača, logistika, zdravotnej sestry, energetika, elektrotechnika, stavbára, mechanika ai.

Zdroj článku: 
Sekcia: