Urban Rusnák sa stal generálnym tajomníkom sekretariátu Energetickej Charty

Urban Rusnák, foto: day.kiev.uaDnes 29.11. 2011 v Sofii zvolila 22. Konferencia Zmluvy o Energetickej Charte slovenského kandidáta vv. Urbana Rusnáka za budúceho generálneho tajomníka organizácie.

Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) Kristián Takáč, ktorý počas konferencie v spolupráci s partnermi z višegrádskej skupiny a väčšinou členských štátov EÚ aktívne presadzoval vytvorenie konsenzu okolo slovenského kandidáta.

Zvolenie slovenského zástupcu je uznaním energetickej diplomacie SR a spoločného úsilia MH SR a Ministerstva zahraničných vecí SR (MZV SR). Tento úspech je o to významnejší, že Slovensko sa presadilo proti Taliansku a Bulharsku, ktoré pod tlakom väčšiny súhlasili s konsenzom. Týmto vyvrcholilo ročné úsilie o podporu slovenskej kandidatúry na všetkých podujatiach EÚ, týkajúcich sa energetiky.

Zmluvu o Energetickej charte podpísalo 51 krajín od Islandu až po Austráliu a predstavuje základný rámec pre medzinárodnú energetickú spoluprácu. Upravuje vzťahy medzi krajinami a a investormi v oblasti energetických investícií, tranzitu surovín a obchodu s nimi ako aj environmentálne konzekvencie. Sídlo organizácie je v Bruseli a Urban Rusnák sa ujme svojho päťročného mandátu začiatkom januára 2012.

Význam zmluvy o energetickej charte pre Slovensko je v tom, že vytvára predpovedateľný rámec na spoluprácu v energetike a poskytuje možnosti na riešenie sporov medzi účastníkmi procesu. Aktívna práca sekretariátu Energetickej charty môže pozitívne vplývať na predchádzanie sporov medzi krajinami znížiť možnosti vypuknutia kríz v dodávkach životne dôležitých surovín per ekonomiku SR.

Z hľadiska regionálnej spolupráce je presadenie slovenského kandidáta úspechom celej V4. Pán Rusnák získal dôveru V4 a štatút spoločného kandidáta na rokovaní ministrov V4 zodpovedných za energetiku 25.2.2011 v Bratislave pod vedením ministra hospodárstva SR Juraja Miškova. Je to historicky prvý úspech presadenia spoločného kandidáta V4 do medzinárodných inštitúcií.

Veľvyslanec Urban Rusnák (1967) vyštudoval Moskovskú vysokú školu ropy a plynu a obhájil doktorát na Ankarskej univerzite v Turecku na tému Geopolitika ropy a zemného plynu Kaspického regiónu. Od r. 1992 pracuje v diplomatickej službe. Pôsobil na veľvyslanectve v Ankare, zakladal a riadil Medzinárodný višegradský fond v Bratislave a v období plynovej krízy bol veľvyslancom SR v Kyjeve. Od r. 2009 pracuje ako vedúci projektu Vonkajšej energetickej bezpečnosti MZV SR v Bratislave.

Mgr. Dagmar Hlavatá
vedúca komunikačného oddelenia MH SR

Zdroj článku: