Stretnutie Jána Figeľa s pravoslávnym metropolitom Hilarionom

Pravoslávny metropolita Hilarion, vikárny biskup moskovského patriarchátu a celého Ruska, foto: http://clericalwhispers.blogspot.comPrvý podpredseda vlády a predseda KDH Ján Figeľ sa dnes v Košiciach stretol s pravoslávnym metropolitom Hilarionom, vikárnym biskupom moskovského patriarchu a celého Ruska.

Metropolita Hilarion navštívil Košice a Prešov, kde mu bol udelený čestný doktorát Prešovskej univerzity. Rozhovor sa týkal hlavne dialógu medzi kultúrami a náboženstvami, ktorý obaja predstavitelia osobne podporovali aj na pôde európskych inštitúcií v Bruseli. „Základné hodnoty ako je ochrana rodiny a života sú nevyhnutnou podmienkou pre budúcnosť národov a ľudskej kultúry,“ zdôraznil metropolita Hilarion.

Ján Figeľ vyjadril presvedčenie, že práve Košice so svojou otvorenosťou a etnicko-náboženskou rozmanitosťou sú príkladom a príspevkom pre ekuménu a medzinárodnú spoluprácu. „Blížiaci sa rok 2013 je dôležitou výzvou na prehĺbenie tejto spolupráce a spolupatričnosti, keďže si viaceré krajiny nášho regiónu pripomenú 1 150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy, na Veľkú Moravu,“ uviedol Ján Figeľ. V tom čase zároveň Slovensko oslávi 20 rokov svojej samostatnosti a Košice budú Európskym hlavným mestom kultúry.

Zdroj článku: 

Facebook Comments Box