Stanovisko ministerstva zdravotníctva k zvyšovaniu platov lekárov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) vo svojom memorande navrhlo, aby sa plat každého lekára zvýšil paušálne o 300 eur. Lekárske odborové združenie (LOZ) to na rokovaní s premiérkou Ivetou Radičovou odmietlo. Predsedníčka vlády akceptovala návrh LOZ, aby sa platy zvyšovali na základe odbornosti a odpracovaných rokov.

Na základe Príkazu ministra zdravotníctva je riaditeľ povinný rozdeliť sumu, ktorá sa rovná počtu lekárov v nemocnici krát 300 eur na budúci rok. Nemocnice teda dostanú plnú sumu tak, aby mohli zvýšiť plat každému lekárovi. Je len na rozhodnutí riaditeľa nemocnice, ako tento balík peňazí rozdelí.

Podľa informácií MZ SR sa niektorí riaditelia rozhodli, že zvýšia plat všetkých lekárov rovnako. Minimálny základný plat lekára od 1.4.2012 sa podľa memoranda bude rovnať 900 eur (plus všetky príplatky). V memorande sa Vláda SR okrem iného zaväzuje zabezpečiť, aby im nebol znížený plat oproti ich platu, ktorý dosahovali pred podaním výpovede.

Ministerstvo je prekvapené, že lekárski odborári nechcú, aby lekári v nemocniciach zarábali o 300 eur viac na budúci rok. Odborári tak dávajú prednosť ohrozovaniu zdravia detí a pacientov na Slovensku. Podľa informácií MZ SR sú lekári v nemocniciach vystavení obrovskému tlaku odborárov, aby nepodpisovali zvýšenie platov lekárov, napriek tomu mnohí z nich dodatky podpísali. O presných číslach bude MZ SR informovať potom, ako zosumarizuje údaje zo všetkých nemocníc.

Zdroj článku: