Slávnostná prezentácia Historického atlasu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

Zdroj: Prírodovedecká fakulta UK v BratislaveSrdečne vás pozývame na slávnostnú prezentáciu publikácie Historický atlas Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ktorá sa uskutoční 29. novembra 2011 o 16:00 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (prezentačné centrum Amos, pavilón B1 prízemie).

Bližšie informácie o novom atlase sa dočítate v článku na Geoinformatika.sk. Počas akcie na akademickej pôde bude možné jeho zakúpenia za cenu 19 Eur. Publikácia sa za 20,90 Eur predáva v kníhkupectvách Tranoscius alebo prostrednictvom objednávkového formulára na internetovej stránke vydavateľa.

Sekcia: